Zakładka Passes cz. 1 – 3D Adaptive – Fusion 360 – #81

Zakładka Passes cz. 1 – 3D Adaptive – Minimum Shallow Stepdown i Maximum Shallow Stepover.


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Przejdźmy teraz do zakładki Passes w obróbce 3D Adaptive Clearing.

Parametr Tolerance pojawił się w poprzednich obróbkach i już został omówiony. Tutaj działa tak samo.

W międzyczasie zmodyfikowałem trochę model na potrzeby tej i kolejnych strategii. Dodałem małe kieszenie otwarte, których wymiary nie mają większego znaczenia.

Po zaznaczeniu parametru Machine Shallow Areas zostaną dodane dodatkowe przejścia, pomiędzy przejściami głównymi. W miejscach gdzie są jakieś pochylenia (przedział otwarty od 0 do 90 stopni). Aktywowane zostaną dwa kolejne parametry – Minimum Shallow Stepdown i Maximum Shallow Stepover.

Parametr Minimum Shallow Stepdown to minimalny krok w dół pomiędzy dodatkowymi przejściami. Czyli minimalna odległość w osi Z pomiędzy kolejnymi przejściami dodatkowymi. Ten parametr ma pierwszeństwo przed parametrem Maximum Shallow Stepover.

Parametr Maximum Shallow Stepover jest wykorzystywany do wykrywania obszarów, w których należy wstawić dodatkowe przejścia w osi Z. Jeżeli odległość, mierzona w osiach XY (czyli tak jakby w widoku od góry) pomiędzy kolejnymi przejściami jest większa niż ta wpisana w tym parametrze, wstawione zostaną dodatkowe przejścia, pomiędzy tymi dwoma przejściami. Dodatkowe przejścia będą wstawiane do momentu osiągnięcia odległości, mierzonej w osiach XY, mniejszej niż wpisana w parametrze Maximum Shallow Stepover pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami. Lub do osiągnięcia odległości, pomiędzy kolejnymi przejściami, mierzonej w osi Z, wpisanej w parametrze Minimum Shallow Stepdown. 

Jeżeli ustawimy parametry:

Minimum Shallow Stepdown = 0.1

Maximum Shallow Stepover = 0.5

To dodatkowe przejścia będą wstawiane aż odległość pomiędzy kolejnymi przejściami w osiach XY będzie mniejsza niż 0.5.

Lub do osiągnięcia odległości 0.1 pomiędzy kolejnymi przejściami w osi Z.

Do dokładniejszego przedstawienia tych parametrów musimy poznać kolejne parametry. Potraktujmy to na razie jako wstęp teoretyczny. A po przedstawieniu pozostałych parametrów z tej sekcji wrócimy do tego.