Zakładka Passes cz. 2 – 3D Adaptive – Fusion 360 – #82

machine cavities

Zakładka Passes cz. 1 – 3D Adaptive – Machine Cavities


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Kilka z kolejnych parametrów dostępnych w tej zakładce, pojawiło się już wcześniej. Tutaj mają takie samo zastosowanie.

Parametr Optimal Load określa stopień zaangażowania narzędzia w obróbkę. W porównaniu do zwykłej obróbki kieszeni, narzędzie jest obciążone nierównomiernie. Cały czas obrabia z określonym krokiem w bok. Jeżeli obrabia np. dłuższy prosty odcinek to sytuacja nie jest zła, ale jak tylko dochodzi do zmiany kierunku skrawania narzędzie może być bardzo obciążone.

Parametr ten został omówiony we wpisie dotyczącym obróbki 2D Adaptive Clearing

Parametr Both Ways odpowiada za obróbkę w obu kierunkach. Czyli po zaznaczeniu tego parametru, będziemy mieli tutaj frezowanie współbieżne jak i przeciwbieżne.

optimal load

Jednak w tym przypadku po zaznaczeniu tej opcji pojawiły się dwa dodatkowe parametry. Optimal Load Other Way i Other Way Feedrate.

Jeżeli jako domyślny sposób obróbki, czyli parametr Direction, mamy frezowanie współbieżne – Climb, to w przypadku frezowania przeciwbieżnego – Conventional, to wartość zaangażowania narzędzia będzie wzięta z pola Optimal Load Other Way, a wartość posuwu dla frezowania w „drugą stronę” będzie wzięta z pola Other Way Feedrate.

Parametr Minimum Cutting Radius odpowiada za dodanie zaokrągleń w ścieżce narzędzia. Wartość jaką wpiszemy w tym parametrze określi minimalny promień zaokrąglenia ścieżki narzędzia.

machine cavities 

Następny parametr, to parametr, którego jeszcze nie omawialiśmy. Jest to parametr Machine Cavities. Działa on tak, że kiedy jest zaznaczony narzędzie będzie też obrabiało kieszenie na modelu, a kiedy jest odznaczony narzędzie nie będzie obrabiało kieszeni. Z działaniem tego parametru pojawiały się problemy, w niektórych przypadkach i rozwiązaniem było po prostu zaślepienie kieszeni lub otworów wtedy kiedy nie chcieliśmy ich obrabiać w danej operacji.

Na poniższym rysunku opcja Machine Cavities odznaczona.

fusion 360 machine cavities

Na poniższym rysunku opcja Machine Cavities zaznaczona.

machine cavities fusion 360

Widać, że po zaznaczeniu opcji Machine Cavities okrągła, kieszeń wewnętrzna została obrobiona.