Wiercenie w Alphacam – #169

Wiercenie w Alphacam


W poprzednim wpisie omówiliśmy nawiercanie, które jest operacją wiertarską. Wykonuje się je jak standardowe wiercenie tyle, że na małą głębokość. Teraz omówimy standardowe wiercenie i wiercenie z wycofaniem.

Najpierw wybierzmy odpowiednie narzędzie. Wybierzmy wiertło, które poprzednio zdefiniowaliśmy – W14HSS.

Teraz wybierzmy Technologia | Wiercenie/Gwintowanie | Wiercenie/Gwintowanie otworów.

W zakładce Ogólne, w sekcji Typ, wybierzmy Wiercenie.

Przejdźmy do zakładki Dane poziomów i cyklów.

Wypełnijmy okienko jak na powyższym rysunku.

Jeżeli chodzi o sekcję Płaszczyzny Z (lub Odległość od Płaszczyzny), to są to te same poziomy co w przypadku obróbki konturów i obróbki kieszeni. W sekcji Przejazdy szybkie na możemy określić na jakiej wysokość mają odbywać się przejazdy ruchem szybkim pomiędzy otworami. Mogą być one na Poziome Bezpiecznym, czyli w naszym przypadku na wysokość 25 mm lub na R-Płaszczyźnie, czyli w naszym przypadku na wysokości 5 mm.

W sekcji Głębokość otworu, określamy do którego momentu mamy wiercić. Do momentu aż Wierzchołek wiertła osiągnie wartość z parametru Głębokość otworu.

Czy do momentu, aż Część Walcowa narzędzia osiągnie wartość z parametru Głębokość końcowa.

Wybierając tę opcję otrzymamy wiercenie przelotowe. Ale musimy pamiętać o tym, że wierzchołek wiertła zejdzie na wartość większą niż grubość materiału. W tym przypadku mamy ryzyko uszkodzenia stołu maszyny lub oprzyrządowania.

 

Wiercenie z wycofaniem

W przypadku wierteł HSS lub wierteł bez wewnętrznego chłodzenia zaleca się stosowanie wiercenia z wycofaniem (oczywiście w zależności od obrabianego materiału). Aby użyć tego rodzaju wiercenia w zakładce Ogólne operacji wiercenia należy wybrać opcję Wiercenie z wycofaniem.

Teraz przechodząc do zakładki Dane poziomów i cyklów, mamy trochę więcej parametrów do ustawienia.

Nie każdy z powyższych parametrów działa na każdej maszynie. Dlatego omówimy te, które powinny działać wszędzie i są podstawowymi parametrami cyklu głębokiego wiercenia.

W tym cyklu pojawiły się dwie nowe sekcje z parametrami. Pierwsza z nich to Odległość/powtórzenia i najważniejszy parametr to Głębokość kroku, gdzie określamy głębokość jednego kroku wiercenia. Tak jak w tym przykładzie mamy ustawioną Głębokość kroku = 3, co spowoduje wiercenie kolejno na Z-3, Z-6, Z-9 itd. W sekcji Powrót określamy jak narzędzie ma się wycofać po osiągnięciu głębokości każdego kroku. Czy ma to być Pełny wyjazd z otworu, gdzie narzędzie całkowicie wyjdzie z otworu. Czyli po każdym kroku narzędzie wycofa się na Z5. Czy wyjazd ma być Częściowy, gdzie narzędzie delikatnie wycofa się ponad głębokość kroku. Czyli po osiągnięciu głębokości Z-3, wycofa się Z-2. Po osiągnięciu głębokości Z-6, wycofa się na Z-5 itd.

Parametr Czas oczekiwania określa czas, na jaki narzędzie ma się zatrzymać po osiągnięciu głębokości kroku. Zatrzymany zostanie posuw roboczy. Narzędzie będzie nadal się obracało. Krótkie zatrzymanie narzędzia na dnie otworu spowoduje otrzymanie lepiej wykończonej powierzchni dna otworu. Wszystkie zadziory powinny wtedy zostać usunięte. Może to też przyczynić się do lepszego odprowadzania wióra.

Te informacje wystarczą już do samodzielnego przygotowania poprawnej operacji wiercenia. Zarówno standardowego wiercenia jak i wiercenia z wycofaniem. Do wiercenia jeszcze wrócimy i omówimy kwestię automatycznego wyboru otworów do wiercenia.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!