Nawiercanie – #168

Nawiercanie w Alphacam


Większość operacji wiercenia wymaga wcześniej nawiercania. Zwłaszcza (w obróbce metali) kiedy korzystamy z wierteł HSS. Niektóre wiertła węglikowe, z kątem wierzchołkowym 142 stopnie, pozwalają wyeliminować operację nawiercania, ale i w przypadku tych wierteł warto wykonać nawiercanie przed wierceniem. Zwłaszcza jeżeli wykonujemy otwory dokładne, z tolerowanymi odległościami (pomiędzy otworami lub od bazy itp.).

Operacja nawiercania w systemach CAM to po prostu operacja standardowego wiercenia na określoną głębokość. Ale zanim przejdziemy do nawiercania, zdefiniujmy odpowiednie narzędzie. Zdefiniujemy po prostu wiertło o kącie wierzchołkowym 90 stopni.

Zapiszmy to narzędzie pod nazwą NawiertakFi16.

Teraz wybierzmy to narzędzie.

Następnie wybierzmy Technologia | Wiercenie/Gwintowanie | Wiercenie/Gwintowanie Otworów.

Pojawi się okienko w parametrami wiercenia.

W zakładce Ogólne określamy Typ operacji. Tutaj omówimy podstawy pierwszego z nich – Wiercenie. Jest to standardowa operacja wiercenia. Cykl G81. Narzędzie po prostu ruchem roboczym zagłębia się na określoną głębokość. Jak osiągnie zadaną głębokość wycofa się z otworu.

W tej zakładce mamy też możliwość określenia Które Otwory będą wiercone w tej operacji. Na razie zostawmy opcję Wszystkie wybrane otwory, czyli opcję w której musimy ręcznie wskazać każdy otwór do wiercenia. Pozostałe opcje znacznie ułatwiają i przyspieszają wskazywanie otworów do wiercenia. Powrócimy do tego później w innym przykładzie.

Sekcja Zapisz Program NC jest już trochę bardziej skomplikowana. Tutaj określamy w jaki sposób będzie zapisane wiercenie w programie obróbkowym. Domyślnie są to Cykle Użytkownika, czyli np. G81, G83. Ale nie każdy sterownik obsługuje cykle wiertarskie i nie w każdym postprocesorze może to być zaimplementowane. Dostawca postprocesora powinien określić jaką opcję tutaj należy wybrać. Dlatego domyślnie będziemy tutaj zostawiali opcję Cykle Użytkownika, a jeżeli są wskazania aby używać innej opcji to należy wybrać inną. Nie ma to wpływu na pozostałe parametry, jedynie na wygląd programu obróbkowego.

W tej sekcji jest również opcja Zachowaj kolejność geometrii. Przy korzystaniu z opcji ułatwiających wybór otworów do wiercenia (czyli każda oprócz Wszystkie wybrane otwory), zaznaczone otwory będą wiercone w takiej kolejności w jakiej były rysowane, a nie według algorytmu zaznaczania otworów. Omówimy to później przy omawianiu opcji zaznaczania otworów do wiercenia.

Przejdźmy do kolejnej zakładki – Dane poziomów i cyklów.

Na razie ustawmy parametry takie jak na powyższym rysunku, a do ich omówienia przejdziemy w kolejnym wpisie, w którym dokładniej omówione zostaną dwa rodzaje wiercenia. Wiercenie standardowe i wiercenie z wycofaniem.

W zakładce Dane narzędzia nic nie zmieniamy.

Kliknijmy OK aby zaakceptować i wskażmy dwa małe okręgi.

Zaakceptujmy wybór. Alphacam informuje nas, że średnice otworów i wiertła są różne.

Potwierdzamy to klikając OK.

Następnie mamy informację o liczbie wybranych okręgów.

To również potwierdzamy.

I mamy wygenerowaną operację nawiercania.

To było kilka podstawowych informacji na temat wiercenia. Głównie po to aby wspomnieć o nawiercaniu. W kolejnym wpisie omówimy to bardziej szczegółowo.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!