Rozfrezowywanie otworów – #170

Rozfrezowywanie otworów – Alphacam


Wiemy już jak wykonać wiercenie w Alphacam. I takie też wykonaliśmy w naszym projekcie. Jednak użyliśmy wiertła o średnicy 14 mm, a średnica otworu wynosi 15 mm. Oczywiście moglibyśmy użyć innego wiertła, ale może też takie otwory rozfrezować.

Takie podejście stosuje się często, w przypadku, kiedy chcemy uzyskać dokładny wymiar otworu, np. w tolerancji H7. Najpierw wiercimy otwór wiertłem o mniejszej średnicy, a następnie wykonujemy frezowanie. Najlepiej frezowanie helikalne. I takie właśnie teraz wykonamy.

Na początku wybierzmy narzędzie F12R1X45. Teraz wybierzmy Technologia | Obróbka konturów.

W zakładce Typy wybierzmy:

W zakładce Ogólne wybierzmy:

Zastosujemy korekcję narzędzia, tak aby operator na maszynie mógł dostosować wymiar otworu. Po to aby zmieścić się w tolerancji.

Głębokość końcową ustawmy trochę poniżej grubości materiału. Frez ma promień zaokrąglenia R1, więc aby otrzymać otwór przelotowy należy frezować trochę głębiej.

Skok ustawmy dosyć mały. Powinniśmy otrzymać dosyć dobre wykończenie powierzchni otworu.

W zakładce Dane obróbcze ustawmy Naddatek = 0.1.

Naddatek zostawiamy po to, aby przypadkiem nie osiągnąć zbyt dużej średnicy po pierwszym przejściu operacji frezowania otworów. Gdybyśmy nie zostawili naddatku otwór mógłby być delikatnie rozbity i już nie mieściłby się w tolerancji. Operator po wykonaniu operacji frezowania otworów z naddatkiem, dokona pomiaru otworu, a następnie dostosuje wartość korekcji narzędzia, aby otrzymać prawidłowy wymiar i wykona tę samą operację jeszcze raz.

Używamy korekcji promienia narzędzia, więc musimy zastosować WEJŚCIE/WYJŚCIE narzędzia.

Pamiętamy, aby korekcja zadziałała prawidłowo pierwszy ruch roboczy narzędzia musi być po linii. Wejście po łuku dodajemy po to aby narzędzie łagodnie rozpoczęło frezowanie.

Ten wpis miał na celu przedstawienie praktycznego sposobu wykorzystania frezowania heliakalnego. Oczywiście jest to jedna z wielu sytuacji w jakiej możemy zastosować ten rodzaj frezowania. Nawet jeżeli nie musimy otrzymać dokładnego wymiaru warto pamiętać o tym sposobie frezowania.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!