Uchwyt ŚRODEK elementu – #50

Uchwyt ŚRODEK elementu w Alphacam


Poznaliśmy już sposoby na narysowanie kilku podstawowych geometrii w Alphacam. Kolejne będę omawiał już w międzyczasie podczas pracy na przykładzie. A teraz poznamy funkcje, które bardzo ułatwiają pracę w Alphacam. Są to uchwyty.

Uchwyty aktywują się podczas rysowania lub edytowania geometrii.

Na początku narysujmy prostokąt o wymiarach 200 x 150.

Wybierz Geometria | Prostokąt. Jako pierwszy wierzchołek wpisz X 0 Y 0, jako drugi X 200 Y 150.

alphacam prostokąt

Mamy narysowany prostokąt. Teraz narysujemy linię o początku w środku jednego z krótszych boków i kończącą się w środku drugiego z krótszych boków.

Możemy to zrobić poprzez narysowanie linii o współrzędnych pierwszego punktu X 0 Y 75 i drugiego punktu X 200 Y 75. Narysowanie takiej linii, w przypadku tej prostej geometrii nie powinno stanowić problemu. Gorzej byłoby gdybyśmy nie mieli takich „równych” wymiarów.

Ułatwieniem w tym przypadku może być jeden z uchwytów – ŚRODEK elementu.

Wybierz Geometria | Linia. Polecenie rysowania linii zostanie aktywowane, a w linii poleceń obok miejsca, w którym możemy wpisywać współrzędne punktów linii są uchwyty.

alphacam linia poleceń

Zamiast wprowadzać współrzędne wybierz uchwyt ŚRODEK elementu. Teraz najedź myszką na jeden z krótszych boków prostokąta i zobaczysz białą kropkę w środku linii. Jest to symbol uchwytu i oznacza to, że jak klikniemy na wskazaną linię, od tego miejsca będzie rysowana geometria.

alphacam środek elementu

Kliknij na wskazaną linię (nie musisz nawet klikać w pobliżu środka linii, wystarczy, że klikniesz na linię, a Alphacam sam znajdzie środek). I jak możesz zauważyć, początek linii został zaczepiony do środka boku prostokąta. Teraz ponownie kliknij uchwyt ŚRODEK elementu i wskaż drugi bok prostokąta. Zakończy rysowanie klikając PPM.

alphacam uchwyty

Mamy już narysowana linię o początku i końcu w środkach boków prostokąta.

Teraz narysujmy okrąg o średnicy 100 mm w środku nowo narysowanej linii.

Wybierz Geometria | Okrąg | Centrum + Średnica. Jako średnica wpisz 100 i jako centrum okręgu wybierz uchwyt ŚRODEK elementu i wskaż nowo narysowaną linię.

uchwyt środek elementu alphacam

Zanim przejdziemy dalej zapisz rysunek. Wybierz Plik | Zapisz jako, określi nazwę pliku i wskaż lokalizację miejsca, w którym zapiszesz plik.

Tego pliku będziemy używali do omówienia kolejnych funkcji Alphacam.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!