Rysowanie okręgu w Alphacam- #49

Rysowanie okręgu w Alphacam


Następna podstawowa geometria, której będziemy często używali to okrąg. Okrąg w Alphacam możemy narysować na kilka różnych sposobów, co jest widoczne już przy wyborze polecenia. Polecenie Geometria | Okrąg jest rozwijalne i mamy tam siedem sposobów rysowania okręgów. Jednak mimo dostępnych wielu sposobów rysowania okręgów najczęściej wykorzystywany jest pierwszy sposób Geometria | Okrąg | Centrum + Średnica.

W linii poleceń pojawiło się polecenie Średnica Okręgu, czyli w pierwszym kroku musimy określić średnicę okręgu.

Wprowadź 10 i kliknij OK.

Kolejne polecenie to Centrum Okręgu, czyli musimy podać współrzędne XY środka okręgu.

Wprowadź X 0 Y 0.

Tak jak w przypadku poprzednich geometrii, polecenie jest cały czas aktywne i możemy rysować kolejne geometrie lub możemy je odwołać kliknięciem PPM.

Tym sposobem narysowaliśmy okrąg o średnicy 10 mm w punkcie X 0 Y 0, czyli w środku układu współrzędnych.

alphacam okrąg

 

Sprawdź poniższe wideo!

 


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!