Obróbka konturów cz. 9 – Spiralne usuwanie naddatku – #79

alphacam spiralne usuwanie naddatku

Spiralne usuwanie naddatku – Alphacam


W jednej z poprzednich lekcji poruszaliśmy parametr Interpolacja Helikalna, który pozwalał na przygotowanie frezowania po spirali w osi Z. Ciekawym parametrem jest parametr Spiralne usuwanie naddatku, który pozwala na spiralne usuwanie materiału w osiach XY.

spiralne usuwanie naddatku alphacam

Po ustawieniu parametrów takich jak na rysunku powyżej, otrzymamy:

Jak widać na powyższym rysunku, narzędzie porusza się po spirali (odwzorowując kształt konturu obrabianego) i stopniowo przybliża się do konturu.

Ze Spiralnym usuwanie naddatku, ściśle powiązany jest parametr Skok, który określa skok spirali, czyli niejako obciążenie narzędzia. Im większa wartość skoku, tym szybciej obrobiony zostanie naddatek na głębokość jednego przejścia w osi Z.

Cały czas musimy pamiętać, że to dotyczy się naddatku w osiach XY. Kontur w osi Z, będzie obrabiany w takiej liczbie przejść jaką określimy w parametrze Ilość Przejść w zakładce Poziomy i Wejścia.

Tak wygląda ścieżka narzędzia patrząc z boku.

Warto też pamiętać, że wartość parametru Skok, nie może być większa niż różnica pomiędzy wartościami Początkowego Naddatku i Naddatku.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!;