Obróbka konturów cz. 20 – Dopasowanie łuków i optymalizacja posuwu – #29

smoothing fusion 360

Wygładzanie ścieżki narzędzia – Smoothing Fusion 360


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Dwie ostatnie sekcje z zakładki Passes w obróbce 2D Contour to sekcje Smoothing i Feed Optimization.

smoothing fusion 360

Zaznaczając opcję Smoothing pozwalamy aby Fusion 360 wygładził trochę ścieżkę narzędzia. W miejscach, w których będzie to możliwe usunie punkty i przybliży ścieżkę łukiem z określoną tolerancją. Może to przyczynić się do zredukowania linii kodu i zmniejszenia programu obróbkowego. Co więcej sama maszyna będzie mogła pracować szybciej i płynniej.

Podczas obróbki skomplikowanych kształtów, dzielony jest on na krótkie odcinki. Wtedy program obróbkowy jest bardzo długi, a niektóre maszyny mogą sobie z tym nie radzić i obróbka może przebiegać tak jakby skokowo.

 

Wykorzystując opcję Smoothing, system CAM postara się przybliżyć te krótkie odcinki jedną linią lub łukami stycznymi. Przybliżanie to będzie z zadaną tolerancją, a odchylenie od wzorcowego kształtu nie będzie większe niż suma tolerancji z pola Tolerance w sekcji Passes i z pola Smoothing Tolerance z sekcji Smoothing.

fusion 360 smoothing

W tym przypadku maksymalne odchylenie od wzorcowego kształtu nie powinno być większe niż 0,02 mm. Oczywiście w przypadku prostych obróbek 2.5D gdzie obrabiamy w miarę regularne kształty ta opcja nie ma większego zastosowania. Pomocna może być kiedy wczytalibyśmy jakąś geometrię (nawet 2D) z programu graficznego w postaci splajnu. A to, np. w przypadku współpracy z grafikiem, przy produkcji szyldów czy wystroju wnętrza może się przytrafić. Podczas frezowania kształtu skomplikowanego logo ta opcja może się przydać.

Dla wielu obecnych na rynku maszyn rozmiar programu obróbkowego nie ma już większego znaczenia, ponieważ wyposażone są w dosyć duże dyski. Chociaż jeszcze trafiają się takie z ograniczeniem pamięci. Ale większy problem stanowi duża liczba krótkich odcinków w g-kodzie. Nawet najnowsze maszyny mogą mieć z tym problem, chociaż w przypadku wielu z nich może być to celowe ograniczenie wprowadzone przez producenta maszyny, które można odblokować za dodatkową opłatą.