Obróbka konturów cz. 21 – Optymalizacja posuwu – #30

Optymalizacja posuwu – Feed Optimization Fusion 360


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Jeżeli chodzi o zakładkę Passes w obróbce 2D Contour to została nam jeszcze do sprawdzenia sekcja Feed Optimization. Zakładka ta pozwala zastosować mniejsze wartości posuwu w narożach geometrii, co może być bardzo przydatne. W narożach geometrii narzędzie jest bardziej obciążone i narażone na szybsze zużycie, a nawet uszkodzenie.

feed optimization fusion 360

Maximum Directional Change

Pierwszy parametr, Maximum Directional Change, odpowiada za to, w jakich narożach geometrii zastosować zwolnienie posuwów. W zależności od tego jak duża będzie zmiana kata obróbki.

optymalizacja posuwu w narożach

Na przykładzie przedstawionym na powyższym rysunku zmiana kąta geometrii po jakiej będzie poruszało się narzędzie wynosi 30 stopni. Czyli zmiana kąta pomiędzy segmentami 1 i 2 powyższej geometrii.

 

I jeżeli parametr Maximum Directional Change będzie mniejszy niż 30 stopni to znaczy, że w takich narożach chcemy zastosować wolniejszy posuw.

maximum directional change fusion 360

Jeżeli wartość parametru zmienimy na 31 stopni,

reduced feedrate fusion 360

To już w narożu, w którym zmiana kąta wynosi 30 stopni, posuw nie będzie zmniejszony.

zwolnienie posuwu w narożach

Ale cały czas posuw będzie zmniejszony w pozostałych narożach, w których zmiana kierunku skrawania jest większa niż ta wpisana w parametrze Maximum Directional Change.

Reduced Feed Distance

Należy zwrócić uwagę na naroża w których posuw będzie zmniejszony. Ścieżka narzędzia chwile przed wejściem w takie naroże ma inny kolor. Oznacza to po prostu, że w tym miejscu posuw będzie zmniejszony, a za odległość, od naroża, w jakiej narzędzie będzie pracowało ze zmniejszonym posuwem odpowiada parametr Reduced Feed Distance. A zmniejszona wartość posuwu pobrana będzie z pola Reduced Feedrate.

Parametr Reduced Feed Radius pozwoli nam zastosować zmniejszoną wartość posuwu w narożach, w których ścieżka narzędzia jest zaokrąglona. W takich narożach kątowa zmiana kierunku skrawania jest mała i ciężko jest spełnić warunek z pola Maximum Directional Change. Tutaj może po prostu określić promień naroża ścieżki narzędzia w jakim  ma zostać zastosowany zmniejszony posuw.

reduced feed radius

Promień zaokrąglenia ścieżki narzędzia w naszym przykładzie wynosi 2 mm. Aby uzyskać zmniejszony posuw, w polu Reduced Feed Radius musimy podać wartość większą niż wartość zaokrąglenia ścieżki narzędzia, np. 5 mm. Wtedy wszystkie promienie mniejsze niż 5 mm będą obrabiane z posuwem określonym w polu Reduced Feedrate.

Zaznaczona opcja Only Inner Corners spowoduje zastosowanie optymalizacji posuwów tylko do wewnętrznych naroży.

Jeszcze tego nie robiliśmy, ale w ramach jednej operacji możemy zaznaczyć kilka konturów. Gdybyśmy chcieli zastosować zwolnione posuwy tylko dla wewnętrznych naroży, a zewnętrzne obrabiać normalną wartością posuwu, ta opcja może się przydać.