Rysowanie prostokąta w Alphacam – #48

alphacam prostokąt

Prostokąt w Alphacam


Kolejną podstawową geometrią, równie często wykorzystywaną jak linia, jest prostokąt. Aby narysować prostokąt w Alphacam wybierz Geometria | Prostokąt.

Aby narysować prostokąt musimy określić współrzędne punktów określających przekątną prostokąta. Możemy to zrobić na różne sposoby. Albo kliknąć dwa dowolne punkty w obszarze roboczym Alphacam, albo wprowadzić współrzędne wierzchołków przekątnej prostokąta w linii poleceń. Tam też pojawiło się polecenie PROSTOKAT: Wskaż Pierwszy Róg.

Wprowadź X 0 Y 0.

Teraz musimy określić drugi punkt. W linii poleceń mamy polecenie Wskaż Drugi Róg.

Wprowadź X 400 Y 300. Prostokąt został już narysowany, ale komenda rysowania prostokąta jest cały czas aktywna. Aby odwołać polecenie rysowania prostokąta kliknij prawy przycisk myszy (PPM) lub klawisz Esc.

alphacam prostokąt

Sprawdź poniższe wideo!

 


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!