Lustro w Alphacam – #171

lustro alphacam

Edycja | Odbij – Lustro w Alphacam


Operacja, która w Alphacam występuje pod nazwą Odbij, może być znana z innych systemów jako operacja Lustro. Przećwiczymy ją na przykładzie rysunku, prostego narzędzia kształtowego. Narysujemy szkic fazownika, który później wykorzystamy przy definicji narzędzia kształtowego.

Wybierzmy Geometria | Linia. I teraz korzystając z pól w linii poleceń, podajmy współrzędne punktów linii.

  1. X0, Y0
  2. X8, Y8
  3. X8, Y12
  4. X5, Y12
  5. X5, Y40
  6. X0, Y40

I zakończmy rysowanie klikając prawym przyciskiem myszy.

Teraz, aby otrzymać drugą połówkę narzędzia skorzystamy z operacji Edycja | Odbij.

Po wyborze tej operacji, w linii poleceń pojawi się LUSTRO: Wskaż. Należy wskazać to co chcemy odbić (w Alphacam można odbijać nie tylko geometrie, mogą to być też ścieżki narzędzia). Zaznaczmy linię, którą narysowaliśmy i zaakceptujmy wybór klikając prawy przycisk myszy.

W linii poleceń pojawiło się Pierwszy punkt linii odbicia. Aby wykonać operację lustra, należy określić względem jakiej linii ma być wykonane odbicie lustrzane. Nie musimy mieć narysowanej tej linii. Wystarczy, że mamy możliwość wskazania dwóch punktów, które tę linię określają. W naszym przypadku będą to punkty początkowy i końcowy linii.

Aby dokładnie zaznaczyć te punkty warto wykorzystać Uchwyty, np.

Po zaznaczeniu dwóch punktów pojawi się pytanie, Czy Zachować Oryginał?

Klikamy Tak, ponieważ potrzebujemy pełnego przekroju narzędzia.

Tak właśnie powinien wyglądać rysunek narzędzia do definicji jako narzędzie kształtowe. Jedna geometria. Gdyby na szkic przekroju narzędzia składało się kilka geometrii (byłoby kilka strzałek) to należy te geometrie połączyć.

W kolejnej części szkolenia Alphacam zdefiniujemy narzędzie kształtowe na podstawie tego szkicu.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!