Postprocesory Alphacam – #92

postprocesor alphacam

Postprocesor AlphacamTen wpis ma jedynie na celu przybliżenie informacji na temat tego czym jest postprocesor. W ramach tego kursu nie będziemy zajmowali się tworzeniem postprocesorów. Chcę jedynie pokazać jak wygląda postprocesor w Alphacam i jak jest zbudowany.

Domyślnie, dla wersji Alphacam Router, postprocesory znajdują się w folderze C:\Alphacam\LICOMDAT\RPosts.Alp.

Poniższy rysunek przedstawia fragment postprocesora, którego używaliśmy do generowania programu obróbkowego.

postprocesor alphacam

Jest to szereg instrukcji, które mówią co ma pojawić się w programie obróbkowym i w jakim formacie. Podczas generowania kodu NC Alphacam przechodzi poprzez instrukcje postprocesora i po kolei generuje odpowiedni kod.

To co jest w nawiasach kwadratowych to zmienne Alphacam i one są odczytywane z wygenerowanej ścieżki narzędzia. To co stoi przed nawiasami kwadratowymi to zwykły tekst, który zostanie wygenerowany w kodzie NC, w takiej postaci, w jakiej jest zapisany w postprocesorze.

Pisanie postprocesora polega na odpowiednim powiązaniu tekstu, który wpisujemy na sztywno z odpowiednimi zmiennymi postprocesora. Należy to zrobić tak, aby struktura kodu NC odpowiadała wybranemu układowi sterowania. Np. dla Haas i Heidenhain zmienne postprocesora z nawiasów kwadratowych będą takie same, ale już sami musimy wiedzieć co należy wstawić przed nawiasami.

Czyli nie dość, że musimy wiedzieć za co odpowiadają te zmienne, to musimy jeszcze dosyć dobrze znać strukturę programów dla danego sterownika, jak i ogólne zasady programowania obrabiarek CNC.

Przy obrabiarkach wieloosiowych dochodzi jeszcze przeliczanie kątów i czasami współrzędnych.

Pisanie postprocesora nie jest łatwym zadaniem i łatwo o pomyłkę, ale jest to czynność, której można się nauczyć. Jeżeli dobrze znamy kod NC sterownika to metodą prób i błędów możemy napisać postprocesor, który będzie generował prawidłowy kod lub przynajmniej zbliżony do prawidłowego kodu. Takie podejście nie jest złe w przypadku maszyn hobbystycznych (gdzie koszt postprocesora może być dosyć duży w porównaniu do ceny maszyny) i w przypadku gdzie systemu CAM używamy rzadko, a większość to np. programy pisane z pulpitu. Wtedy generujemy najbardziej zbliżony kod NC i edytujemy to ręcznie. Oczywiście mam tu też na myśli tanie, amatorskie lub półprofesjonalne systemy CAM. W przypadku profesjonalnych maszyn i profesjonalnych systemów CAM, koszt postprocesora stanowi zaledwie ułamek ceny tego zestawu. I tutaj, w środowisku produkcyjnym, nie możemy pozwolić sobie na każdorazowe, ręczne dostosowywanie kodu NC. Musimy też eliminować miejsca, w których mogą pojawić się błędy. Dlatego, nastawiając się na programowanie maszyn CNC z poziomu systemów CAM, podczas planowania budżetu na ten cel, weźmy też pod uwagę profesjonalne wdrożenie postprocesora.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!