Co to jest postprocesor? – #91

co to jest postprocesor

Co to jest postprocesor?Czym jest postprocesor i jakie ma zastosowanie w systemach CAM? Dlaczego mówiąc o systemach CAM prawie zawsze pojawia się temat postprocesora?

Postprocesor jest (tak jakby) zewnętrzną aplikacją przekładającą ścieżki narzędzia na program obróbkowy dostosowany do wybranej maszyny. Tak to można nazwać jednym zdaniem i do tego się wszystko sprowadza. W systemach CAM generujemy ścieżki narzędzia na podstawie istniejącej już geometrii. Są to rysunki 2D lub modele 3D. Czyli jest to po prostu jakaś grafika. Definiując strategie obróbkowe, ustalamy parametry obróbki dla danej strategii i też otrzymujemy graficzną reprezentacje ścieżek narzędzia.Rysunek lub modele w systemie CAM zorientowany jest w odniesieniu do początku układu współrzędnych, określonego w systemie CAM. A ścieżki narzędzia generowane są w odniesieniu do tego układu, na podstawie rysunku 2D lub modelu 3D. Ten układ współrzędnych określa bazę na maszynie. I bazę na maszynie musimy ustawić w tym samym miejscu (względem modelu), w którym był początek układu współrzędnych podczas generowania ścieżek narzędzia.

Sama reprezentacja graficzna ścieżek narzędzia za dużo nam nie pomoże w uruchomieniu obróbki (jest bardzo przydatna, bo możemy np. sprawdzić symulację obróbki, co może pomóc w wyłapaniu potencjalnych kolizji).

Ścieżki te, trzeba w jakiś sposób przedstawić w formacie, który odczytamy na obrabiarce CNC. Czyli musimy zamienić to, co mamy na ekranie, w program obróbkowy, czyli plik tekstowy.

I tutaj z pomocą przychodzi postprocesor. Postprocesor, jest czymś w rodzaju translatora, który tłumaczy ścieżkę narzędzia, którą przygotowaliśmy w systemie CAM, na program obróbkowy, zrozumiały dla obrabiarki CNC.

Postprocesor rozwiązuje też inny problem. Każda maszyna na warsztacie może mieć inny układ sterowania, czyli każda potrzebuje programu obróbkowego w innym formacie. I tak w przypadku ręcznego pisania programów lub pisania ich z pulpitu maszyny, jeżeli chcielibyśmy uruchomić obróbkę tej samej części na kilku maszynach, to dla każdej z nich musielibyśmy napisać oddzielne programy. Byłoby to czasochłonne, nawet z wykorzystaniem makr czy podprogramów. Posiadając system CAM, tworzymy jeden program, a postprocesor wygeneruje nam odpowiedni kod na wybraną maszynę. Oczywiście możemy posiadać jeden system CAM, ale musimy posiadać postprocesor dla każdej maszyny. A bardziej dla każdego układu sterowania.

Co jest wygodne. Uniezależniamy się od producenta maszyn. Nie musimy posiadać maszyn jednej firmy. A programista CNC, nie musi znać dokładnie każdego z układów sterowania. Wystarczy, że pozna system CAM. W systemie CAM przygotowuje program obróbkowy i generuje kod na wybraną maszynę. Gdy jest potrzeba przeniesienia programu na inną maszynę, trwa to chwilę. Wystarczy wygenerować jeszcze raz program obróbkowy, wybierając inny postprocesor.

Podsumowując, postprocesor to aplikacja, która przetworzy nam ścieżki narzędzia z systemu CAM na program NC w formacie wybranej maszyny. Każdy rodzaj sterownika wymaga oddzielnego postprocesora, ale wystarczy nam jeden system CAM. A cena postprocesora jest zazwyczaj dużo mniejsza niż cena systemu CAM. Nie musimy dokładnie poznawać każdego układu sterowania, aby generować prawidłowe programy NC.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!