Edycja | Przesuń – #93

Edycja | Przesuń – Alphacam


W jednym z poprzednich wpisów, dotyczącym postprocesorów, napisałem, że program NC jest generowany w odniesieniu do układu współrzędnych. No i nie jest to nic dziwnego. Musimy mieć jakieś odniesienie, bo na maszynie też definiujemy początek układu współrzędnych – bazę. I baza z systemu CAM musi współgrać z bazą na maszynie.

Teraz, przyjrzyjmy się naszemu rysunkowi.

Jeżeli zakładamy, że prostokąt określa przygotówkę, to baza nie jest zdefiniowana na prostokącie, tylko jest odsunięta o jakąś wartość w osiach XY.

Zakładamy, że chcemy mieć początek układu współrzędnych w lewym dolnym rogu prostokąta. Jak to zrobić?

W różnych systemach CAM stosuje się różne podejścia. W jednych początek układu współrzędnych definiuje się względem geometrii, czyli np. wskazujemy miejsce na modelu, w którym ma być baza. W innych systemach CAM początek układu współrzędnych jest nieruchomy i względem niego ustawiamy geometrie. Tak tez jest w przypadku Alphacam. Czyli tutaj musimy przesunąć geometrie do początku układu współrzędnych, a nie odwrotnie.

Dlaczego o tym piszę? Pracuję w kilku systemach CAM, a poznałem ich kilka więcej. Na początku pracy z systemami CAM pracowałem w takim, w którym początek układu współrzędnych definiowało się na modelu na samym początku pracy. Było to jeden z pierwszych kroków jakie należało wykonać przed definiowaniem strategii obróbkowych. Jeżeli było trzeba zmienić położenie bazy to też to robiło się poprzez wskazanie jej początku na modelu. Później jak zacząłem pracę z Alphacam ciężko było mi się przestawić, że nie przesuwamy układu współrzędnych tylko wszystko pozostałe – geometrie i ścieżki narzędzia. Dlatego kogoś, kto pracował w innym systemie, a przesiada się na Alphacam może zdziwić takie podejście. Szybko się można do tego przyzwyczaić i nie stanowi to najmniejszego problemu.

Ok, więc musimy przesunąć geometrie do początku układu współrzędnych. Wybierz Edycja | Przesuń. Chcemy przesunąć wszystkie geometrie, więc kliknij przycisk Wszystko w linii poleceń. Zaakceptuj klikając PPM.

W kolejnym kroku musimy określić Punkt Bazowy. Jest to punkt na geometrii, do którego tak jakby przyczepimy wszystkie geometrie i następnie określimy, gdzie ten punkt przesuniemy. Chcemy umieścić początek układu współrzędnych w lewym dolnym rogu prostokąta, więc wybierzmy ten punkt jako punkt bazowy. Skorzystajmy z uchwytu KONIEC elementu.

widzimy na powyższym rysunku, jak i podczas przemieszczania geometrii w obszarze roboczym, wszystkie są przyczepione do punktu bazowego, który wskazaliśmy. Teraz musimy określić miejsce, do którego przesuniemy ten punkt. Jak możecie się domyślać, punkt ten chcemy przesunąć do współrzędnych X0 Y0. Wpiszmy te współrzędne w linii poleceń i kliknijmy OK.

Geometria została przesunięta do początku układu współrzędnych. W kolejnych wpisach pokaże jak ustawić materiał i jak przeprowadzić symulacje obróbki

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!