Obróbka konturów cz. 18 – Obróbka cienkich ścian – #27

order by depth fusion 360

Order by Depth i Use Thin Wall – Kolejność obróbki i obróbka elementów cienkościennych


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


W przypadku obróbki kilku oddzielnych segmentów części mamy możliwość ustalenia w jakiej kolejności ma być wykonywana obróbka.order by depth fusion 360

Na powyższym rysunku mamy dwa obszary. Możemy przygotować ścieżkę narzędzia tak, aby pierwszy obszar (w tym przypadku kontur) został obrobiony na pełnej głębokości w całości zanim przejdziemy do obróbki kolejnego konturu. Tak jest to wykonane w przykładzie przedstawionym na powyższym rysunku.

 

Order by Depth

Odpowiada za to opcja Order by Depth, która w powyższym przypadku była odznaczona. Czyli była zastosowana kolejność przez obszar.

Jeżeli zaznaczymy tę opcję.

fusion 360 order by depth

Otrzymamy obróbkę w taki sposób, gdzie na początku pierwszy obszar obrobiony jest na głębokość pierwszego przejścia, następnie narzędzie wycofuje się i przejeżdża do kolejnego obszaru i tam przebiega obróbka na głębokość pierwszego przejścia, jeżeli jest więcej obszarów to narzędzie przejeżdża do kolejnego itd.

Jak już będzie przy ostatnim obszarze wykona obróbkę na głębokość pierwszego przejścia, a następnie od razu na głębokość drugiego przejścia i przejedzie do kolejnego obszaru i tam wykona obróbkę na głębokość drugiego przejścia itd.

kolejność przejść

Oczywiście, będziemy mieli tutaj dużo więcej przejazdów w powietrzu, ale są sytuacje gdzie taki sposób obróbki jest konieczny. Na przykład elementy cienkościenne, w których aby zachować wymiar albo w ogóle były możliwe do wykonania należy każdą stronę ścianki obrabiać równomiernie.

Gdybyśmy najpierw obrobili jedną stronę na pełną głębokość, to podczas obróbki drugiej strony ścianki mogłyby się pojawić problemy w postaci drgań, „materiał by uciekał” lub po prostu wyrwałoby ściankę.

W przypadku obróbki elementów cienkościennych możemy poradzić sobie stosując powyższy sposób lub odrobinę automatyzując ten proces.

kolejność obróbki przez obszary

Na powyższym rysunku mamy standardową obróbkę dwóch konturów wewnętrznych, pomiędzy którymi jest cienka ścianka, o grubości 1,5 mm. Stosując standardową obróbkę, najpierw w całości, na pełnej głębokości, obrobiony zostanie pierwszy kontur, a następnie narzędzie przejedzie do kolejnego konturu i rozpocznie obróbkę. Jest duże ryzyko, że ścianka po obróbce nie będzie miała założonego wymiaru, a gdyby kieszenie były głębsze, byłoby ryzyko, że część ścianki zostałaby wyrwana. Możemy poradzić sobie z tym stosując opcję Order by Depth lub korzystając z opcji Use Thin Wall.

Use Thin Wall

use thin wall fusion 360

Po zaznaczeniu tej opcji aktywuje się kolejny parametr Thin Wall Width, w którym możemy określić grubość ścianki, poniżej której ścianka będzie uznawana za cienką.

Jeżeli wpisaliśmy 2 mm, to wszystkie ścianki mające grubość mniejszą niż 2 mm będą traktowane jako cienkie i automatycznie zostanie przygotowana obróbka z wykorzystaniem strategii obróbki elementów cienkościennych.

obróbka elementów cienkościennych

Tak jest w przykładzie przedstawionym na powyższym rysunku. Najpierw zostanie obrobiony pierwszy kontur na głębokość pierwszego przejścia, następnie narzędzie się wycofa i obrobi drugi kontur na głębokość pierwszego i drugiego przejścia. Następnie przejazd do pierwszego konturu i obróbka na głębokość drugiego i trzeciego przejścia itd.

Tym sposobem ścianka będzie równomiernie obrabiana z każdej strony.

thin wall width

Gdybyśmy jednak grubość ścianki ustalili na 1 mm to nasza ścianka o grubości 1,5 mm nie zostanie potraktowana jako cienka i obróbka odbędzie się w standardowy sposób.

obróbka cienkich ścian

Najpierw obrobiony zostanie pierwszy obszar na pełnej głębokości, a następnie wykonana zostanie obróbka drugiego obszaru.

Opcja Use Thin Wall ta ma tę zaletę, że automatycznie rozpoznaje czy zastosować strategię obróbki elementów cienkościennych czy użyć standardowej obróbki.

Czy to w sposób ręczny czy automatyczny, w każdym systemie CAM (lub nawet bez systemu) możemy przygotować obróbkę podobną do strategii obróbki elementów cienkościennych przedstawionej powyżej. Niektóre systemy CAM mają te opcje, w innych być może trzeba będzie się trochę pomęczyć. Ale teoria jest teorią, a praktyka rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze będzie tak kolorowo jak w systemie CAM. Najważniejsze jest to aby mieć jakiś pomysł jak podejść do problemu.

Order by Step

Kolejna opcja, która może być przydatna to opcja Order by Step.

order by step fusion 360

Zaznaczając te opcję najpierw zostaną wykonane przejścia zgrubne, a następnie wykańczające.

fusion 360 order by step

Czyli najpierw do osiągnięcia pełnej głębokości wykonane zostaną przejścia zewnętrzne, najbardziej oddalone od konturu, a następnie te bliżej konturu. Gdybyśmy nie zaznaczyli tej opcji to obróbka wykonywana byłaby a ten sposób, że najpierw wykonane zostanie przejście zgrubne na głębokość pierwszego kroku, następnie przejście wykańczające na głębokość pierwszego kroku. Kolejno przejście zgrubne na głębokość drugiego kroku i przejście wykańczające na głębokość drugiego kroku itd.

2 thoughts on “Obróbka konturów cz. 18 – Obróbka cienkich ścian – #27

    1. Tak jak pisałem w komentarzu do poprzedniego wpisu, obróbki 3D prawdopodobnie zaczniemy we wrześniu. Chce już do końca omówić podstawowe strategie 2D i dopiero wtedy przejść do 3D 😉

Comments are closed.