Obróbka kieszeni w Alphacam – #167

Obróbka kieszeni w Alphacam – Podstawy

Tym wpisem rozpoczniemy obróbkę kieszeni w Alphacam. Operacja obróbki kieszeni polega na wygenerowaniu ścieżek narzędzia wewnątrz zaznaczonej, zamkniętej granicy. O ile obróbka konturu polega na wygenerowaniu pojedynczego przejścia wzdłuż wybranego konturu, o tyle obróbka kieszeni polega na usunięciu materiału z wnętrza zamkniętej geometrii, na określonej głebokości. Obróbkę kieszeni omówimy na przykładzie dużego okręgu na naszej geometrii.

Na początku wybierzmy jedno z poprzednio zdefiniowanych narzędzia. Wybierz Technologia | Wybierz narzędzie i wybierz F12R1X45.

Następnie wybierz Technologia | Obróbka kieszeni.

Zakładka Typy wygląda podobnie jak w obróbce konturów.

Opcje z sekcji Wejście odpowiadają za to samo, za co odpowiadały w obróbce konturów. Tutaj efekty otrzymamy po prostu na ściankach kieszeni.

Standardowo będziemy wybierali opcję Pionowo. Z sekcji Geometrie wybierzmy opcję Wybrana. Przejdźmy do zakładki Ogólne.

W tym momencie zostawmy parametry domyślne i przejdźmy do zakładki Poziomy i Wejścia.

Określmy parametry jak na powyższym rysunku. Jak widać, parametry są takie same jak w obróbce konturów i dokładnie za to samo odpowiadają. W pozostały zakładkach pozostawmy parametry domyślne i kliknijmy OK.

Zaznaczmy duży okrąg.

I zaakceptujmy wybór klikając prawy przycisk myszy.

Ścieżka narzędzia została obliczona.

Przejdźmy teraz do edycji operacji. W zakładce Ogólne, jest sekcja Typ. Tam możemy określić kształt ścieżki narzędzia. Wybierając opcję Po konturze (taka jest wybrana w powyższym przykładzie) ścieżka narzędzia zostanie przygotowania w taki sposób, aby odwzorowywać kształt konturu. Tutaj mamy okrąg, więc i ścieżki narzędzia mają kształt okręgów. Później sprawdzimy to na innym przykładzie i na pewno różnica będzie widoczna.

Teraz jeżeli w sekcji Typ wybierzmy opcję Spiralnie to otrzymamy ścieżkę narzędzia, która będzie przebiegała po spirali.

Sposób ten dobrze się sprawdza w obróbce kieszeni okrągłych.

Pozostała jeszcze opcja Liniowo. Po jej zaznaczeniu otrzymamy liniową ścieżkę narzędzia. Coś w rodzaju wierszowania.

Ten sposób obróbki sprawdzi się lepiej w długich, prostokątnych kieszeniach. Do tych opcji będziemy jeszcze wracać w kolejnych przykładach.

Wybierając opcję Po konturze lub Spiralnie w sekcji Typ, aktywna jest sekcja Początek skrawania od, w której możemy wybrać czy obróbka ma być od Wewnątrz  czy od Zewnątrz kieszeni.

W obróbce kieszeni jest jeszcze jedna opcja, którą można zakwalifikować do podstawowych parametrów tej strategii. Jest to parametr Szerokość skrawania, znajdujący się w zakładce Dane obróbcze.

Parametr ten określa krok w bok, odległość pomiędzy kolejnymi przejściami, mierzoną w osiach XY. Domyślnie stanowi on 50% średnicy narzędzia.

Jeżeli wpiszemy małe wartości to po prostu będzie więcej przejść ścieżki narzędzia, ale obróbka będzie łagodniejsza, narzędzie będzie mniej obciążone.

Ale więcej ścieżek to i dłuższa obróbka. Przy dużych wartościach będzie mniej przejść, obróbka będzie szybsza, ale bardziej obciążająca narzędzie. Dlatego, w zależności od obrabianego materiału, w tym miejscu określamy odpowiednią dla obróbki wartość.

Wiele pozostałych parametrów pojawiło się w obróbce konturów, dlatego omówienie podstaw obróbki kieszeni (przy założeniu, że zna się podstawy obróbki konturów) to formalność. Ilość przejść czy naddatku, tutaj działają zupełnie tak samo jak w obróbce konturów. Pozostało jeszcze kilka opcji do omówienie, ale bez ich znajomości spokojnie można przygotować poprawną obróbkę kieszeni. Dlatego wrócimy do tego na dalszym etapie nauki Alphacam. Teraz skupimy się na innych podstawowych operacjach.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!