Obróbka częściowa konturu – #166

Obróbka częściowa konturu


Czasami pojawiają się sytuacje, w których nie możemy obrobić całego konturu na raz. Musimy np. obrobić kontur najpierw z lewej strony, zmienić mocowanie i obrobić z prawej strony. Możemy do tego celu utworzyć nowe geometrie, które będziemy mogli obrobić standardową obróbką konturów lub skorzystać z częściowej obróbki konturu.

Wybierzmy Technologia | Obróbka Konturów. W zakładce Typy, w sekcji Wejście wybierzmy Pionowo, a w sekcji Geometrie wybierzmy Częściowa.

Kolejne zakładki wypełnijmy tak, jak na poniższych rysunkach.

Zakładka Ogólne.

Zakładka Poziomy i Wejścia.

W pozostałych zakładkach zostawmy parametry domyślne.

Kliknijmy OK i tak naprawdę dopiero teraz pojawią się różnice w porównaniu do standardowej obróbki konturów. W linii poleceń pojawiło się polecenie Wskaż Punkt Startowy w Geometrii, oznacza to, że musimy wskazać jakiś punkt, od którego rozpocznie się obróbka. Możemy do tego wykorzystać uchwyty. Załóżmy, że przeprowadzimy obróbkę od punktu 1 do punktu 2. Są to punkty końcowe wskazanych linii.

W tym przypadku kolejność wskazywania punktów jest bardzo istotna. Musimy wskazywać punkty zgodnie z kierunkiem strzałki na geometrii, którą chcemy obrobić.

Po wskazaniu pierwszego punktu w linii poleceń pojawi się Wskaż Punkt Końcowy w Geometrii. I należy wskazać punkt, do którego chcemy obrabiać wybrany kontur.

Możemy dalej wskazywać fragmenty geometrii do obróbki lub zakończyć zaznaczania klikając Esc lub prawy klawisz myszy.

Tym sposobem otrzymaliśmy obróbkę tylko na wybranym fragmencie geometrii.

A co by się stało, jeżeli najpierw zaznaczymy punkt oznaczony liczbą 2 na jednym z powyższych rysunków, a następnie ten oznaczony liczbą 1?

Jeszcze raz wspomnę, przy wyborze punktu początkowego i końcowego, ważny jest kierunek strzałki na geometrii, którą obrabiamy.

Poza zaznaczaniem geometrii nie ma tu innych różnic jeżeli chodzi o parametry obróbki. Wszystko działa tak samo jak w standardowej obróbce konturów.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!