Definiowanie kolejnych narzędzi – #165

Definicja kolejnych narzędzi – Frez promieniowy i Wiertło


Zdefiniujemy kolejne narzędzia, których dosyć często się używa. Będą to frez promieniowy i wiertło.

Wybierz Technologia | Definiowanie Narzędzia i wybierz FREZ PROMIENIOWY.

Pojawi się okienko definicji narzędzia, które wygląda prawie tak samo jak poprzednio. Występuje tutaj dodatkowy parametr Promień naroża.

Określmy parametry tego narzędzia jak na powyższym rysunku i zdefiniujmy jeszcze prostą oprawkę dla tego narzędzia. Taką samą jak poprzednio.

Kliknijmy OK i zapiszmy narzędzie pod nazwą F12R1X45.

Okienko wyboru typu narzędzia do definicji jest cały czas aktywne, więc wybierzmy WIERTŁO, aby przejść do definicji kolejnego narzędzia.

Z racji tego, że nie wybieramy opcji definiowania narzędzia od początku, Alphacam zapamiętał parametry z poprzedniej definicji. Większość musimy zmienić, ale prosta oprawka może pozostać.

Tutaj parametrem, na który warto zwrócić uwagę jest Kąt Ostrza. Czyli parametr odpowiadający za kąt wierzchołkowy wiertła.

Kliknijmy OK i zapiszmy wiertło pod nazwą W14HSS.

Mamy już narzędzia, które nam wystarczą aby przejść dalej.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!