Obróbka konturów cz. 7 – Zaokrąglenia ścieżki narzędzia – #16

minimum cutting radius fusion 360

Minimum Cutting Radius – minimalny promień ścieżki narzędzia


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Podczas obróbki, często na początku procesu, wykorzystujemy najpierw narzędzia o większej średnicy, aby szybko i wydajnie usunąć dużą ilość materiału, a następnie przechodzimy do narzędzi o mniejszych średnicach aby prawidłowo wykończyć przedmiot obrabiany.

W przypadku obróbki kieszeni lub konturów wewnętrznych, ich wewnętrzny promień jest dużo mniejszy niż promień narzędzia, przez co otrzymujemy ostre narożniki w ścieżkach narzędzia. Nie jest to korzystne ani dla narzędzia, ani dla maszyny. W ostrych narożach ścieżki narzędzia kąt opasania narzędzia jest dosyć duży (a czym jest kąt opasania narzędzia omówmy później), narzędzie jest bardziej obciążone i szybciej się zużywa. Następuje też gwałtowna zmiana kierunku skrawania. Maszyna w jednym kierunku musi się zatrzymać aby przejść do ruchu w drugim kierunku.

minimum cutting radius fusion 360

 

Jedyną zaletą takiego sposobu frezowania jest to, że zostawiamy mniejszy naddatek, niż w przypadku gdybyśmy zastosowali jakieś promienie w narożnikach. Ale moim zdaniem w zestawieniu z wadami jakie mamy podczas takiego sposobu frezowania, zaleta ta jest znikoma.

Jak sobie z tym poradzić?

Możemy ręcznie zmodyfikować geometrię i dodać większe promienie w narożach niż promień narzędzia, ale takie podejście jest czasochłonne i trzeba się pilnować.

Innym sposobem jest skorzystanie z opcji Minimum Cutting Radius, co można spotkać pod nazwą zaokrąglenie naroży.

minimum cutting radius

Możemy tutaj określić jaki minimalny promień ma pozostać na ścieżce narzędzia. Wpisana wartość musi być mniejsza niż promień narzędzia, którym będziemy obrabiali te geometrię.

Po przeliczeniu ścieżki narzędzia otrzymamy:

Widzimy wyraźne zaokrąglenia w ścieżce narzędzia. Oczywiście musimy pamiętać, że im większą wartość wpiszemy, tym więcej nieobrobionego materiału zostanie w narożach.

Jeżeli promień naroża w przedmiocie obrabianym jest mniejszy niż promień narzędzia to i tak będziemy musieli użyć narzędzia z mniejszym promieniem do obróbki wykańczającej. Więc frezując większym narzędziem zostawmy trochę więcej naddatku, a wprowadźmy zaokrąglenia w ścieżce narzędzia. Rozwiązanie to powinno przynieść więcej korzyści niż strat.