Obróbka konturów cz. 8 – Wielokrotne przejścia – #17

Fusion 360 Multiple Finishing Passes – Wielokrotne przejścia


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Kolejną opcją obróbki konturów jest opcja Multiple Finishing Passes, co odpowiada za wielokrotne przejścia dodatkowe. Za pomocą tej opcji możemy zwiększyć liczbę przejść dookoła wskazanego konturu w ramach jednej operacji.

fusion 360 multiple finishing passes

Po zaznaczeniu opcji Multiple Finishing Passes aktywują się dwa kolejne pola: Number of Finishing Passes i Stepover.

Parametr Number of Finishing Passes odpowiada za liczbę wszystkich przejść w tej operacji. Czyli wpisując np. 4, zamiast jednego standardowego przejścia otrzymamy 4 przejścia oddalone od siebie o wartość wpisaną w parametrze Stepover, czyli krok przejść dodatkowych.

fusion 360 przejścia dodatkowe

Opcja ta występuje w wielu systemach CAM. Można ja spotkać pod nazwą Dodatkowe przejścia, Obróbka naddatku, Wielokrotne przejścia itp. Zastosowanie wszędzie jest takie samo. Dołożenie kilku dodatkowych przejść, aby narzędzie nie zbierało wszystkiego na raz.

Oczywiście możemy sobie z tym poradzić w inny sposób. Robimy jedną operacje z naddatkiem na konturze, np. 6 mm. Kolejną z naddatkiem 3 mm, a kolejną już bez naddatku. Możemy uzyskać ten sam efekt, jednak czas programowania obróbki będzie znacząco dłuższy.

To samo tyczy się późniejszej edycji operacji. To co mamy w ramach jednej operacji edytujemy za jednym zamachem, to co mamy rozbite na kilka różnych operacji musimy edytować oddzielnie, a edycja operacji jest czymś co występuje dosyć często podczas programowania obróbek, więc im mniej mamy operacji, tym łatwiej wprowadzać zmiany i mniejsze ryzyko, że popełnimy błąd lub o czymś zapomnimy.

Problem możemy napotkać kiedy w przypadku konturów wewnętrznych dodamy dużą liczbę przejść i początkowe przejścia będą miały ostre naroża. W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że nie jest to zbyt korzystne.

fusion 360 przejścia wykańczające

Z pomocą przyjdzie nam kolejny parametr – Finishing Smoothing Deviation.

finishing smoothing deviation fusion 360

Parametr ten spowoduje dodanie zaokrągleń w narożach ścieżki narzędzia w dodatkowych przejściach. Tak gdzie na początku były ostre naroża zostanie dodany promień o wartości co najmniej takiej jaką wpisaliśmy w polu Finishing Smoothing Deviation.

fusion 360 wygładzanie przejść

Jest to kolejna opcja, o której warto pamiętać kiedy napotkamy ostre naroża w ścieżce narzędzia. Oczywiście należy pamiętać, że w pewnych przypadkach, kiedy wpiszemy zbyt dużą wartość promienia, może pozostać nieobrobiony materiał.