Obróbka konturów cz. 10 – Dodaj geometrię – #83

dodaj geometrię alphacam

Dodaj geometrię – Alphacam


Przygotowując obróbkę konturów, nie musimy tworzyć oddzielnej strategii dla każdego konturu, który chcemy obrobić. Jeżeli planujemy obrobić kilka konturów na taka samą głębokość możemy to zrobić w jednej operacji. Czasami jednak, podczas zaznaczania geometrii, nie wskażemy wszystkich konturów, które chcemy obrobić. Jeden ze sposobów to przygotowanie strategii od nowa i ponowne wskazywanie geometrii, co może być uciążliwe. Inny to skorzystanie z opcji Dodaj geometrię.

Omówimy to na prostym przykładzie.

Zakładamy, że chcemy obrobić kontur zewnętrzny i duży okrąg wewnętrzny. Jednak zaznaczyliśmy tylko kontur zewnętrzny i zaakceptowaliśmy wybór. Ścieżki narzędzia zostały przeliczone i wygenerowane. Teraz, aby dodać kolejną geometrię do obróbki, wystarczy, że przejdziemy do zakładki Operacje w Menadżerze Projektu.

dodaj geometrię alphacam

Rozwijamy operację, do której chcemy dodać geometrie, klikamy prawym przyciskiem myszy na Geometrie (jest to lista geometrii wykorzystywanych w tej operacji) i wybieramy opcję Dodaj geometrie. W linii poleceń pojawiła się komenda Dodaj wybrane geometrie do operacji i możemy wskazać kolejne geometrie do obróbki. Po zaznaczeniu i zaakceptowaniu wyboru, ścieżki narzędzia zostaną przeliczone z uwzględnieniem dodanych geometrii.

Na pewno znajomość tej opcji przyda się wielokrotnie podczas przygotowywania obróbki konturów.

Jak zapewne zauważyłeś jest tam też opcja Ponownie wybierz Geometrie, która po prostu pozwala ponownie wskazać geometrie do obróbki.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!