Wejście i wyjście narzędzia – Linia – #157

wejście narzędzia

Wejście i wyjście narzędzia cz. 1 – Linia – Alphacam


Zanim przeprowadziliśmy symulację, na podstawie wyglądu ścieżek narzędzia, mogliśmy zauważyć, że wejście narzędzia w materiał nie jest zbyt optymalne. Przeprowadzenie symulacji tylko nas w tym utwierdziło.

Widzimy, że narzędzie zagłębia się pionowo w dół. Tak jak ma to miejsce podczas wiercenia. Dla frezów takie wejście w materiał nie jest zbyt korzystne.

Oczywiście w Alphacam możemy to bardzo łatwo zmienić i dostosować wejście narzędzia do naszych potrzeb.

Wybierzmy edycje operacji (klikamy PPM na operację i wybieramy Edycja) i przejdźmy do zakładki WEJŚCIE/WYJŚCIE.

Aby umożliwić dodanie wejścia i wyjścia narzędzia należy zaznaczyć opcję Zastosuj Auto Wejście/Wyjście.

Skupimy się głównie na wejściu narzędzia w materiał, ponieważ dla wyjścia są takie same parametry. Dlatego w sekcji Wejście, z listy rozwijalnej wybierz opcję Linia. A w sekcji Wyjście, z listy wybierz opcję Nic.

Pozostałe parametry ustaw jak na powyższym rysunku i kliknij OK aby sprawdzić co się zmieniło.

Dla wejścia po linii mamy dostępne parametry:

Długość Linii (Promień narzędzia) – jest to długość linii wejścia narzędzia. Parametr w nawiasie, sam w sobie, nie stanowi długości linii. Jest to mnożnik promienia narzędzia. Czyli, jak w tym polu wpiszemy wartość 2, to długość linii będzie wynosiła 2 x promień narzędzia.

Kąt dojścia – jest to kąt linii wejścia względem ścieżki narzędzia w punkcie wejścia (proponuję posprawdzać różne wartości, aby sprawdzić jak będzie reagowała ścieżka narzędzia na zmianę parametru).

Modyfikator Posuwu (%) – możemy zmodyfikować posuw dla wejścia narzędzia w materiał. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć posuw na wejściu poprzez wpisanie wartości procentowej posuwu ustalonego w zakładce Dane narzędzia.

Pod listą typów wejścia jest parametr Pochyły.

Zaznaczmy ten parametr i sprawdźmy jak zmieni się wejście narzędzia.

Widać, że narzędzie zagłębi się w materiał pod kątem. Ale pod jakim? O tym powiem w następnym wpisie. A teraz pokażę jak szybko dodać wyjście narzędzia z takimi samymi parametrami jak wejście.

Jeżeli klikniemy przycisk oznaczony >>, parametry wejścia narzędzia zostaną przekopiowane do wyjścia narzędzia. Jeżeli chcielibyśmy przekopiować parametry wyjścia narzędzia do wejścia narzędzia, wystarczy, że klikniemy przycisk oznaczony <<.

Przeliczmy i sprawdźmy ścieżkę narzędzia.

Mamy takie same parametry dla wejścia i wyjścia narzędzia, ale jedna rzecz powinna nas zastanowić. Dlaczego punkt wejścia i punkt wyjścia nie są w tym samym miejscu?

Dlatego, że w parametrze Zachodzenie mamy wpisaną wartość 20.

Jest to wartość o jaką zostanie przesunięty punkt wyjścia narzędzia, względem punktu wejścia narzędzia w materiał. I spowoduje to, że punkt wyjścia narzędzia, nie pokryje się z punktem wejścia narzędzia w materiał. Czyli ślad, jaki mógłby powstać w tym miejscu, zostanie zmniejszony.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!