Edycja | Utnij – #62

alphacam utnij

Edycja | Utnij – AlphacamDrugim sposobem na wydzielenie fragmentu geometrii jest wykorzystanie funkcji Utnij. Omówimy to na prawej stronie części, tak aby otrzymać to, co uzyskaliśmy poprzednio, po lewej stronie.

Wybierz Edycja | Utnij. W linii poleceń pojawiło się polecenie UTNIJ: Wybierz geometrie do cięcia. Polecenie to mówi, aby wskazać geometrie, do których będziemy przycinali inne geometrie. Będziemy przycinali okręgi do linii, czyli jako geometrie do cięcia musimy wskazać linie – dolną i górną.

utnij

Akceptujemy klikając PPM.

Teraz w linii poleceń pojawiło się polecenie UTNIJ: zaznacz geometrię/Drogę Narz. do ucięcia i zaznacz fragmenty okręgów do usunięcia aby otrzymać coś takiego jak na rysunku poniżej.

alphacam utnij

W naszym przykładzie działanie funkcji Utnij było szybsze niż działanie funkcji Podziel. Jeżeli wydzielone fragmenty geometrii i tak będą usuwane śmiało możemy korzystać z funkcji Utnij.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!