Edycja | Podziel – #61

podziel alphacam

Edycja | Podziel – AlphacamPoprzednio mówiliśmy o strzałkach kierunku geometrii i o tym, że jedna strzałka oznacza jedną geometrię. Na nasz zarys zewnętrzny składa się kilka geometrii. Co zrobić aby otrzymać jedną?

alphacam podziel

Możemy do tego podejść na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie opcji Podziel. Omówimy to na lewej stronie naszej części (na lewo od pionowej osi dużego okręgu).

Funkcję Podziel już omawialiśmy, ale przećwiczymy jeszcze raz.

Wybierz Edycja | Podziel. Pojawi się okienko. W sekcji Podziel wybierz Geometrie, w sekcji Metoda wybierz Indywidualnie. Kliknij OK.

Chcemy podzielić okrąg po lewej stronie, aby wykorzystać jego fragment jako zarys zewnętrzny części. Wybierz uchwyt PRZECIĘCIE i kliknij najpierw na okrąg, a następnie na lewą, górną linię. Wykorzystajmy to, że funkcja Podziel jest cały czas aktywna i powtórz to samo dla lewej, dolnej linii. Czyli wybierz uchwyt PRZECIĘCIE, kliknij na okrąg po lewej stronie, a następnie na lewą, dolną linię.

Teraz wybierz Edycja | Kasuj i usuń zaznaczone geometrie.

alphacam podziel

Powtórz powyższe kroki dla lewej części dużego okręgu pomiędzy liniami, aby otrzymać coś takiego jak na poniższym rysunku.

podziel alphacam


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!