Obróbka kieszeni cz. 6 – Wejście narzędzia w obróbce kieszeni – #38

fusion 360 ramp

Fusion 360 Ramp – Wejścia narzędzia w obróbce kieszeni


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


W zakładce Linking, w obróbce 2D Pocket, mamy kilka dodatkowych parametrów, w porównaniu do obróbki 2D Contour. Pozostałe zostały opisane podczas obróbki konturu.

fusion 360 ramp

Dodatkowo, jeżeli chodzi o opcję Ramp Type mamy kilka różnych opcji.

fusion 360 ramp type

Opcja Plunge outside stock, oznacza wejście narzędzia na zewnątrz przygotówki. W przypadku zamkniętych kieszeni raczej się nie sprawdzi, a w przypadku otwartych kieszeni narzędzie domyślnie rozpoczyna obróbkę poza przygotówką i wchodzi w materiał od boku. Większe znaczenie ta opcja będzie miała w kolejnych, bardziej skomplikowanych obróbkach.

 

Opcja Predrill pozwala rozpocząć obróbkę w miejscu wcześniej wywierconego otworu. Bardzo przydatna opcja, kiedy używamy narzędzia, które nie powinno frezować częścią czołową. Wtedy wiercimy wstępny otwór i w tym miejscu narzędzie swobodnie zagłębi się na głębokość pierwszego przejścia. Może to być tez przydatne, wtedy kiedy chcemy obrabiać pełną długością roboczą narzędzia. Narzędzie nie będzie obciążane wejściem np. po helisie, tylko od razu przejdzie do obróbki częścią walcową.

Opcja Plunge to po prostu pionowe zagłębienie się narzędzia. Niezbyt korzystny wariant jeżeli zagłębiamy się w materiał.

fusion 360 plunge

Narzędzie w momencie wejścia w materiał będzie bardzo obciążone i jest duże ryzyko, że pęknie.

Wybierając opcję Plunge mamy dwie opcje.

plunge fusion 360

Opcja Ramp Clearance Height odpowiada za wysokość nad przygotówką, od której narzędzie rozpocznie pracę z posuwem roboczym G1. Opcja Ramp Radial Clearance jest to minimalna odległość wejścia narzędzia od konturu kieszeni, czyli wejście narzędzie powinno być odsunięte o co najmniej taką odległość od obrabianego konturu.

Opcję Plunge możemy zastosować w miejscach, w których wiemy, że nie będzie materiału lub w łatwych w obróbce materiałach. Np. materiały drewnopochodne, jak MDF. Ale i tak jeżeli narzędzie ma wejść pionowo w materiał, a mamy możliwość zastosować inną rodzaj wejścia, to moim zdaniem warto wybrać coś innego.