Obróbka konturów cz. 7 – Naddatek – #76

alphacam naddatek

Naddatek w obróbce konturów – Alphacam


Przejdziemy teraz do kolejnej zakładki w obróbce konturów – Dane obróbcze. Pierwszym parametrem jest Naddatek. Jest to wartość naddatku w osiach XY jaka ma pozostać po tej obróbce. Czyli naddatek na ściankach.

alphacam naddatek

Z tej opcji będziemy korzystali wtedy, kiedy będziemy przygotowywali obróbkę zgrubną lub półwykańczającą. Warto też pozostawić naddatek na ściankach podczas obróbek agresywnych, gdzie usuwamy dużą ilość materiału lub podczas obróbek głowicami high-feed’owymi. Powierzchnia boczna po takich obróbkach nie jest najładniejsza. Oczywiście, jeżeli nie mamy żadnych wymagań co do wymiaru i jakości powierzchni, nie musimy się tym przejmować. Ale jeżeli ma to wyglądać dobrze, warto zostawić naddatek i przygotować obróbkę wykańczającą.

Ok, to był naddatek na bokach, a gdzie ustawiamy naddatek na dnie?

Jeżeli chodzi o naddatek na dnie, w obróbce konturów, robimy to po prostu w parametrze Głębokość Końcowa. Jeżeli chcemy zostawić trochę materiału na dnie, to wpisujemy mniejszą wartość głębokości skrawania.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!