Fusion 360 Definicja narzędzia – #5

definicja narzędzia fusion 360

Wybór i definicja narzędzia w systemach CAM


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Chcąc wykorzystać dostępne narzędzie frezarskie musimy je odpowiednio zdefiniować w systemie CAM. Poza wymiarami i kształtem narzędzia istotne będą parametry, z którym to narzędzie może pracować w danym materiale.

Informacje te uzyskamy z katalogu producenta narzędzia i w przypadku nowych narzędzi lub małego doświadczenia w pracy z danymi narzędziami jest to najlepsza droga do wyboru parametrów. Później możemy modyfikować parametry w zależności od długości narzędzia czy sposobu obróbki.

Metodyka pracy w systemach CAM jest podobna, a parametry obróbkowe, które musimy określić, występują w każdym systemie CAM. Zrozumienie tych parametrów to podstawa do dalszej pracy związanej z obróbką skrawaniem.

Fusion 360 Definicja narzędzia

W systemie Fusion 360 jednym ze sposobów definiowania narzędzi jest wybór z menu Manage opcji Tool Library.

Po wybraniu tej opcji pojawi się poniższe okienko.

W lewej części okna mamy bibliotekę narzędzi, a w prawym górnym rogu, przycisk pozwalający dodać nowe narzędzie frezarskie. Jeżeli chodzi o biblioteki narzędzi to mamy biblioteki narzędzi dla danego projektu. Biblioteki te będą znajdowały się w zakładce Documents lub biblioteki, z których będziemy mogli korzystać w każdym projekcie (raz definiujemy, a korzystamy wszędzie) znajdują się w zakładce Local. Biblioteki te będą zapisywana na komputerze użytkownika. Plik z biblioteką narzędzi można przenosić pomiędzy komputerami.

Narzędzia z biblioteki lokalnej możemy wykorzystywać w aktualnie otwartym projekcie, ale też mamy możliwość wykorzystania ich w kolejnych projektach. Dlatego tutaj warto opracować sobie strategię definiowania narzędzia. Na przykład definiowanie narzędzi pod konkretne maszyny, do obróbki określonego materiału, albo kombinacja obu powyższych, np. 1. Haas – stale wysokostopowe, 2. Haas – stale hartowane 40HRC itd.

Poświęcając trochę czasu na początku lub pamiętając o takiej strukturze w trakcie definiowania narzędzia możemy utworzyć rozbudowaną bibliotekę, co przyczyni się do ogromnej oszczędności czasu podczas przygotowywania programów obróbkowych. Nie będzie trzeba za każdym razem zaglądać do katalogów w poszukiwaniu parametrów skrawania.

Nowa biblioteka narzędzi

Utwórzmy nową bibliotekę narzędzi. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy (PPM) w menu Local i z menu rozwijalnego wybierzmy opcję New Tool Library.

Nowej bibliotece narzędzi nadajmy nazwę Haas.

Aby dodać narzędzie do biblioteki kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonkę New Mill Tool.

fusion 360 definicja narzędzia

Pojawi się powyższe okienko. W lewej części okna możemy rozwinąć menu z typami narzędzi i wybrać ten typ narzędzia, które chcemy zdefiniować. Wybierzmy Face mill, aby zdefiniować głowicę frezarską.

Materiał narzędzia

Poniżej typu narzędzia mamy opcję pozwalającą określić materiał z jakiego wykonane jest narzędzie.

fusion 360 głowica

W przypadku „standardowego” podejścia do obróbki w systemach CAM określenie materiału narzędzia nie ma wpływu na generowanie ścieżek narzędzia. Narzędzie będzie pracowało z określonymi parametrami, które wpisane zostaną w kolejnych polach. Jednak coraz więcej producentów systemów CAM stosuje rozwiązania usprawniające i przyspieszające generowanie ścieżek narzędzia. Wzrasta tendencja do wykorzystywania pełnej długości roboczej narzędzia, a praca z małą szerokością skrawania i z dużymi wartościami posuwów. Algorytmy tych rozwiązań biorą pod uwagę materiał z jakiego wykonane jest narzędzie i między innymi na tej podstawie, automatycznie, dobierane są wartości obrotów i posuwów.

Nie będziemy się tym zajmowali w najbliższym czasie, dlatego w tym momencie wybór materiału narzędzia nie będzie istotny, ale w przypadku obróbki stali najkorzystniej wypadają frezy lub płytki węglikowe. Stal HSS również ma swoje zastosowanie, w moim przypadku głównie podczas wiercenia głębokich otworów, które nie są tolerowane. Wiertła HSS pozwalają uzyskać naprawdę dobry stosunek długości do średnicy, co przy węglikach jest ciężkie do osiągnięcia.

Chłodzenie przez narzędzie

Kolejny parametr w tej sekcji to Through Tool Coolant, czyli jeżeli maszyna ma chłodzenie przez wrzeciono, a w narzędziu są odpowiednie kanałki na chłodziwo i chcemy skorzystać z tej opcji wybieramy Yes, jeżeli nie to No.

Jeżeli np. rozważasz zakup frezarki CNC i masz do wyboru opcję z chłodzeniem przez wrzeciono lub bez, to wybierz tę z chłodzeniem (chyba, że kupujesz maszynę pod jeden detal, w którym nigdy nie użyjesz chłodzenia przez wrzeciono), ale jeżeli produkcja jest zróżnicowana lub jest to typowa narzędziownia, nie zastanawiaj się. Jeżeli masz trochę wiercenia to w parze z wiertłami węglikowymi inwestycja powinna szybko się zwrócić.

Jednostki, obroty, liczba ostrzy i dodatkowe informacje

Kolejne pole to Units, czyli jednostki. W Polsce będziemy raczej korzystali z milimetrów. Jeżeli korzystasz z cali to wybierz opcję Inches.

Następna opcja to Clockwise spindle rotation. Czyli jeżeli obroty narzędzia są zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zaznaczamy tę opcję, jeżeli narzędzie ma się obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odznaczamy te opcję. W wielu układach sterowania odpowiada to opcji M3 – obroty wrzeciona zgodne z ruchem wskazówek zegara – czyli zaznaczamy opcję Clockwise spindle rotation lub M4 – obroty wrzeciona przeciwne do ruchu wskazówek zegara, wtedy odznaczamy tę opcję.

W tym przypadku zaznaczmy tę opcję.

Jak już jesteśmy przy komendach M3 i M4 w G-kodzie, warto wspomnieć M5, które oznacza zatrzymanie obrotów wrzeciona, np. przed wymianą narzędzia lub po zakończeniu programu.

Kolejne pole to Number of flutes, czyli liczba ostrzy. Wpiszmy tutaj 5.

Sekcja Info to pola w których możemy wpisać podstawowe informacje o narzędziu, takie jak opis (Description), dostawca narzędzia (Vendor) czy np. numer katalogowy (Product ID).

W polu Description wpiszmy Głowica do obr. szybkościowej.

Wymiary narzędzia

W prawej części okna mamy parametry pozwalające zdefiniować wymiary narzędzia.

fusion 360 wymiary narzędzia

Parametr Diameter odpowiada za średnicę narzędzia – wpiszmy 30.

Corner radius to promień naroża ostrza – wpiszmy 1,5.

Shaft diameter to średnica trzonka – wpiszmy 28.

Taper angle to kąt stożka, w przypadku narzędzi stożkowych – tutaj zostawiamy 0.

Kolejna sekcja to Lengths – długości.

Parametr Flute length to długość ostrza – wpiszmy 6.

Shoulder length to parametr odpowiadający za długość tej części narzędzia, która ma taką samą (lub delikatnie mniejszą) średnicę jak średnica ostrzy. Tak jakby długość części roboczej. Ma to znaczenie zwłaszcza przy frezach trzpieniowych gdzie długość ostrzy wynosi np. 10 mm, ale z powodzeniem możemy wykonywać obróbkę na głębokość np. 40 mm, i dopiero po przekroczeniu długości 40 mm narzędzie z części roboczej przechodzi w część chwytową o większej średnicy.

Parametr Body length to długość narzędzia poza oprawką, a parametr Overal length to całkowita długość narzędzia. Wpiszmy kolejno 30 i 80. W większości przypadków całkowita długość narzędzia nie będzie nas interesowała. Ważne będzie to ile mm narzędzie powinno wystawać z oprawki.

W dalszej części poznawania frezowania w systemach CAM te parametry zostaną pokazane w praktyce. Jak to wszystko działa i na które parametry warto zwrócić szczególna uwagę podczas definiowania narzędzia, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia kolizji na maszynie.

Zakładka Shaft – trzpień narzędzia

Przejdźmy teraz do zakładki Shaft, w której możemy dodać trzpień narzędzia.

Aby dodać nowy trzpień klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę z plusem.

Teraz dostosowując parametry Height, Upper diameter i Lower diameter możemy dostosować trzpień narzędzia.

Jeżeli jeszcze raz klikniemy na ikonkę z plusem, możemy dodać kolejną sekcję trzpienia, którą będziemy definiowali nad poprzednio utworzoną.

Aby usunąć jakąś sekcję klikamy przycisk z ikonka minusa.

Zakładka Holder – Oprawki

Kolejna zakładka, to zakładka Holder. W tej zakładce możemy wybrać oprawkę.

Po kliknięciu w przycisk Select Holder pojawi się okienko z bazą oprawek dostępnych we Fusion 360. Jest to dosyć rozbudowana baza, dlatego na pewno dobierzemy coś co nam się przyda.

W przypadku obróbek 2.5 i 3-osiowych w większości przypadków najważniejsze będzie to ile narzędzie wysunięte poza oprawkę.

Kolejne zakładki omówimy już w następnym wpisie.