Obróbka konturów cz. 14 – Finishing Stepdown – #23

finishing stepdowns fusion 360

Finishing Stepdowns Fusion 360 – Przejścia wykańczające


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Finishing Stepdowns, czyli przejścia wykańczające to kolejny parametr zakładki Passes w operecji 2D Contour. Stosując ten parametr możemy dodać określoną ilość przejść wykańczających o określonej głębokości.

finishing stepdown fusion 360

Wpisując 2 w parametrze Finishing Stepdowns (czyli liczba przejść wykańczających) i wpisując 1 w parametrze Finishing Stepdown (czyli krok przejść wykańczających), otrzymamy:

fusion 360 finishing stepdown

Co w kodzie NC będzie wyglądało:

przejścia wykańczające fusion 360

W kodzie NC, jak i w ścieżkach narzędzia widać wyraźnie działanie tego parametru. Mamy kilka przejść zgrubnych, a następnie dwa wykańczające na głębokość 1 mm każde.

Jakie zastosowanie może mieć ta opcja?

Na przykład odcinanie części od przygotówki, gdzie z jednego zamocowania chcemy obrobić całą część. Chodzi o sytuację, gdzie czasami zostawia się kilka dych naddatku (np. 0,2 mm) na dnie na ręczne wyłamanie lub wycięcie części.

Przygotowujemy obróbkę ze zgrubnym krokiem przejścia równym 5 mm, gdzie jest dosyć dużo materiału do usunięcia w jednym przejściu i siły skrawania są dosyć duże. I gdyby ostatnie przejście też było na głębokość 5 mm to mogłoby wyrwać materiał, który zostawiliśmy jako naddatek na dnie. Dlatego w tej sytuacji zostawiamy np. 1 mm na przejście wykańczające i ostatnie przejście jest już na głębokość 1 mm, gdzie materiału do usunięcia jest dużo mniej niż w poprzednich przejściach, a ryzyko wyrwania naddatku dużo mniejsze.

Oczywiście całą tę procedurę moglibyśmy wykonać bez tych opcji w kilku operacjach, ale jak już było wcześniej wspomniane im mniej operacji do edycji tym lepiej.

No i jest to jeden z przykładów zastosowania tych opcji. Podobny sens może to mieć w przypadku obróbki konturów wewnętrznych, gdzie ważny jest wygląd dna. Tak samo usuwając duża ilość materiału narażamy się, że dno będzie pokaleczone. Wtedy również warto zastosować łagodniejsze przejście wykańczające.