Fazowanie konturów – #173

Fazowanie konturów – Alphacam


Wykonamy teraz operację fazowania konturów. Wybierzmy narzędzie Fazownik, to które zdefiniowaliśmy jako narzędzie kształtowe. I jeżeli chodzi o operację fazowania, to nie ma jej jako takiej na liście operacji (no poza operacją fazowania otworów, ale teraz nam się ona nie przyda). Operację fazowania wykonamy odpowiednio określając parametry w obróbce konturów.

Wybierzmy Technologia | Obróbka konturów.

Zakładka Typy.

Zakładka Ogólne.

Zakładka Poziomy i Wejścia.

Ustawmy Głębokość Końcowa = -4. Po to, aby narzędzie nie skrawało samym wierzchołkiem, żeby zeszło trochę niżej.

W pozostały zakładkach pozostawmy domyślne wartości. Zaakceptujmy klikając OK.

Zaznaczmy kontur zewnętrzny i duży okrąg.

Przeprowadzając symulację zauważymy, że narzędzie porusza się obok materiału. Ledwo dotyka materiału, ale go nie obrabia.

I o ile wierzchołek narzędzia zagłębił się na zadaną wartość -4 mm w osi Z, to w osiach XY narzędzie powierzchnią roboczą dosłownie delikatnie dotyka górną krawędź przedmiotu obrabianego. I to jest prawidłowe, ponieważ nigdzie nie określiliśmy wymiaru fazki.

Obserwując symulację widzimy, że fazownik wykonał obróbkę, ale nie widać żadnego efektu.

Wymiar kąta fazki uzyskamy z narzędzia, ale wielkość fazki musimy jakoś określić. Możemy utworzyć dodatkowy kontur pomniejszony o 1 mm (korzystając z funkcji Odsuń) i wykonać obróbkę tego konturu albo wykorzystać łatwiejszy sposób. Możemy określić ujemny naddatek, który w tym przypadku określi wielkość fazki.

Edytujmy operację fazowania i w zakładce Dane obróbcze określmy Naddatek = -1.

Zaakceptujmy zmiany klikając OK.

Po przeprowadzeniu symulacji fazka jest już wyraźnie widoczna.

Krótko podsumowując, kąt fazki uzyskamy z narzędzia, a wielkość fazki określamy w polu Naddatek w zakładce Dane obróbcze.

Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!