Wiercenie cz. 3 – Standardowe i głębokie wiercenie – #42

Parametry dla cykli G81 i G83 – Fusion 360


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


W tym wpisie omówimy dwa podstawowe cykle wiercenia. Standardowe wiercenie G81 i głębokie wiercenie G83.

fusion 360 drilling

Wybierając cykl Drilling, nie musimy ustawiać już żadnych parametrów. Narzędzie po prostu zagłębi się pionowo z posuwem roboczym do osiągnięcia głębokości wiercenia, a następnie ruchem szybkim się wycofa z otworu. W przypadku obróbki stali, do używania tego cyklu zaleca się korzystać z wierteł węglikowych z chłodzeniem przez narzędzie.

Cykl Deep drilling – cykl głębokiego wiercenia, ma kilka parametrów do ustawienia.

fusion 360 deep drilling

Parametr Pecking Depth, oznacza głębokość jednego zagłębienia. Czyli w naszym przypadku narzędzie najpierw zagłębi się ruchem roboczym na Z-3,5, następnie nastąpi wycofanie, a następnie ponowne zagłębienie na wartość Z-7, itd.

Parametr Pecking Depth Reduction, odpowiada za zmniejszenie głębokości jednego zagłębienia do osiągnięcia wartości minimalnej jednego zagłębienia – Minimum Pecking Depth.

Omówmy te parametry na przykładzie. Załóżmy, że chcemy wywiercić otwór na Z-12. Mamy wpisane wartości:

Pecking Depth = 4

Pecking Depth Reduction = 1

Minimum Pecking Depth = 2.

W pierwszym kroku narzędzie zagłębi się na Z-4, następnie się wycofa. W drugim kroku narzędzie zagłębi się na Z-7. Czyli mamy wartość jednego kroku 4 i wartość drugiego kroku 3 (bo wartość zagłębienia została pomniejszona o 1). W trzecim kroku narzędzie zagłębi się na Z-9 (wartość pierwszego zagłębienia = 4, wartość drugiego = 3, wartość trzeciego = 2). W tym kroku wartość jednego zagłębienia osiągnęła swoją minimalną wartość i w kolejnych krokach wartość ta nie będzie już redukowana. Czyli w czwartym kroku otrzymamy wiercenie na Z-11. Został nam jeszcze 1 mm do wiercenie i w piątym kroku nastąpi wiercenie na Z-12, czyli wartość końcową. I wychodzi na to, że w ostatnim kroku nie jest brana pod uwagę wartość minimalna jednego zagłębienia.

Parametr Dwell Before Retract odpowiada za zatrzymanie posuwu przed wycofaniem. Na czas określony w parametrze Dwelling Period narzędzie zatrzyma się na dnie otworu (na końcowej wartości danego kroku).