Obróbka kieszeni cz. 2 – Przejścia ścieżki narzędzia – #34

2d pocket passes

2D Pocket Passes – Przejścia ścieżki narzędzia


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


W tym wpisie rozpocznę omawianie zakładki Passes w operacji 2D Pocket.

Przejdźmy do tej zakładki.

2d pocket passes

Na pierwszy rzut oka, wygląd i zawartość zakładki dla operacji 2D Pocket bardzo podobny jak w przypadku operacji 2D Contour. Jednak mamy tutaj kilka zasadniczych różnic.

Parametr Tolerance odpowiada za to samo, za co odpowiadał w poprzednich operacjach. Podobnie parametr Sideways Compensation, który odpowiada za sposób frezowania. Frezowanie współbieżne (Left – Climb milling) lub frezowanie przeciwbieżne (Right – Conventional milling).

 

Kolejny parameter Minimum Cutting Radius, odpowiada za to samo, jak w przypadku obróbki konturu. Jest to minimalny promień jaki zostanie obrobiony. W przypadku ostrych naroży, tam gdzie narzędzie się nie mieści, system CAM próbuje wygenerować ścieżkę narzędzia, tak aby usunąć jak najwięcej materiału. Spowoduje to ostre naroża w ścieżce narzędzia i w tych miejscach narzędzie będzie bardziej obciążone, przez co będzie szybciej się zużywało. Jeżeli chcemy wyeliminować takie ostre naroża możemy zastosować parametr Minimum Cutting Radius. W przypadku kieszeni działa on dobrze z parametrem Smoothing Deviation.

Ustawmy parametry Minimum Cutting Radius = 0 i Smoothing Deviation = 0.

minimum cutting radius fusion 360

Otrzymamy wtedy każde przejście ścieżki narzędzia z ostrym narożem.

ostre naroża w ścieżce narzędzia

Sprawdźmy jak zmieni się ścieżka narzędzia dla parametrów Minimum Cutting Radius = 2 i Smoothing Deviation = 0.

smoothing deviation fusion 360

Ścieżka narzędzia zaokrąglona jest tylko w ostatnim, zewnętrznym przejściu. W pozostałych przejściach nadal mamy niekorzystną sytuację w narożach ścieżki narzędzia.

Sprawdźmy jak to będzie wyglądało dla parametrów Minimum Cutting Radius = 2 i Smoothing Deviation = 2.

zaokrąglone naroża w ścieżce narzędzia

Mamy teraz zaokrąglenia w każdym narożu ścieżki narzędzia. Po takiej obróbce może być konieczność wykonania obróbki konturu narzędziem o promieniu mniejszym niż promień zaokrąglenia w geometrii.

Połączenie obu tych parametrów, szybkim sposobem, może dać nam zadowalające rezultaty i poprawną ścieżkę narzędzia.