Obróbka kieszeni cz. 3 – Maximum Stepover – #35

2d pocket maximum stepover

Fusion 360 2D Pocket Maximum Stepover – Krok w bok


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Parametrem, który może znaleźć zastosowanie w przypadku obróbki wielu geometrii w ramach jednej operacji jest parametr Preserve Order.

fusion 360 preserve order

Jeżeli zaznaczamy kilka różnych geometrii do obróbki w jeden operacji, to po zaznaczeniu parametru Preserve Order, geometrie będą obrabiane w takiej kolejności w jakiej były zaznaczane. Jeżeli parametr ten będzie odznaczony system CAM dobierze optymalną kolejność.

Kolejnym parametrem, który w przypadku typowej obróbki kieszeni 2.5D nie ma zbyt dużego wpływu na obróbkę jest parametr Both Ways. O ile w przypadku obróbki konturów otwartych, zastosowanie tego parametru może nam zaoszczędzić dużo czasu, to w przypadku obróbki kieszeni jego zastosowanie może nie być nawet odczuwalne. Parametr ten pozwala na obróbkę współbieżną i przeciwbieżną w jednej operacji – obróbka w obu kierunkach. Jednak ścieżki narzędzia dla kieszeni 2D w systemach CAM, w większości przypadków, są generowane w taki sposób, że odwzorowywany jest kształt konturu kieszeni. W przypadku gdyby ta ścieżka byłaby generowania liniowo, czyli np. równolegle do najdłuższej krawędzi, opcja ta miałaby więcej sensu w tej operacji.

 

Parametr Maximum Stepover

Kolejna, bardzo istotna, opcja to Maximum Stepover, czyli krok przejścia w bok.

fusion 360 maximum stepover

Jest to wartość określająca maksymalną odległość pomiędzy kolejnymi przejściami.

W przypadku wartości Maximum Stepover = 11.4 mm, ścieżka narzędzia wygląda następująco.

2d pocket maximum stepover

Ustawmy teraz parametr Maximum Stepover = 2 mm.

krok przejść ścieżki narzędzia

Widać znaczące zagęszczenie ścieżek narzędzia. Może pojawić się pytanie jaka jest optymalna szerokość przejścia? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Coraz częściej obserwuje się trend frezowania pełną długością roboczą narzędzia, ale właśnie z małą szerokością skrawania i z zastosowaniem specjalnych algorytmów. Jednak mówiąc o „tradycyjnej” obróbce kieszeni, błędem nie będzie jeżeli przyjmiemy około 1/3 * wartość średnicy narzędzia lub 2/3 * wartość średnicy narzędzia. Natomiast nie zaleca się stosowania szerokości skrawania równej połowie średnicy narzędzia. Wynika to między innymi z tego, że największa siła działa wtedy centralnie na oś narzędzia i na oś wrzeciona. To tak w ramach ciekawostki do rozważenia w przyszłości.