Obróbka konturów cz. 12 – Przejścia zgrubne – #21

Fusion 360 Roughing Passes – Przejścia zgrubne w obróbce konturu


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Kolejna sekcja w zakładce Passes w operacji 2D Contour to sekcja Roughing Passes, czyli przejścia zgrubne. Sekcja ta odpowiada za dodatkowe, zgrubne przejścia w obróbce konturu.

fusion 360 roughing passes

 

Maximum Stepover

Pierwszym parametrem jest parametr Maximum Stepover, czyli maksymalny krok przejść. Jest to parametr odpowiadający za odległość pomiędzy kolejnymi przejściami zgrubnymi.

Na poniższym rysunku parametr Maximum Stepover ustawiony na 5.

roughing passes fusion 360

A na poniższym rysunku parametr Maximum Stepover ustawiony na 10.

fusion 360 przejścia zgrubne

W osiach XY (w widoku od góry) widać wyraźne zwiększenie odległości pomiędzy kolejnymi przejściami.

Smoothing Deviation i Finishing Smoothing Deviation

Parametr Smoothing Deviation odpowiada za to samo co wcześniej opisywany parametr Finishing Smoothing Deviation, czyli zapobiega przed ostrymi narożami w ścieżce narzędzia. Powoduje dodanie zaokrągleń w ścieżce narzędzia aby utrzymać wysoką prędkość skrawania.

Na poniższym rysunku ścieżka narzędzia, w której parametr Smoothing Deviation ustawiony na 0.

obróbka zgrubna konturu

Na poniższym rysunku ścieżka narzędzia, w której parametr Smoothing Deviation ustawiony na 1.

Widać już tutaj wyraźne zaokrąglenia w ścieżce narzędzia w dodatkowych przejściach zgrubnych.

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, jeżeli mamy tylko możliwość warto dodawać takie zaokrąglenia, aby zmiany kierunku skrawania przebiegały płynnie.

Często szukamy dodatkowych strategii i dodatkowych modułów systemów CAM, pozwalających na programowanie obróbek szybkościowych, a zapominamy o takich podstawowych sposobach jak dodawanie zaokrągleń w narożach ścieżki narzędzia. Może to byćjeden z pierwszych kroków w kierunku obróbek szybkościowych. Obróbki szybkościowe to nie tylko dodatkowe strategie dostępne w systemach CAM, to też narzędzia i doświadczenie programisty.

Nie trzeba wprawnego oka żeby zauważyć, że tylko trzy z czterech przejść mają zaokrąglenia w narożach ścieżki narzędzia. Pojawia się pytanie dlaczego tak się stało skoro parametr Smoothing Deviation ustawiony jest na 1 i w pozostałych przejściach mamy zaokrąglenie?

Po zmianie jednego parametru otrzymamy coś takiego:

Finishing Smoothing Deviation fusion 360

 

Czyli mamy już zaokrąglenia w narożach w każdym przejściu. Odpowiadał za to parametr Finishing Smoothing Deviation, wcześniej był ustawiony na 0, teraz został zmieniony na 1.

Warto pamiętać o tych parametrach.

Number of Stepovers

Ostatnim parametrem w sekcji Roughing Passes jest parametr Number of Stepovers, czyli po prostu liczba przejść.

Sekcja ta będzie pomocna kiedy obróbkę konturu zechcemy podzielić na obróbkę zgrubną, półwykończeniową i wykończeniową. W ramach jednej operacji możemy przygotować pełną obróbkę konturu od zgrubnej do wykończeniowej, bez konieczności stosowania kilku oddzielnych operacji. Podczas nauki programowania obróbek w systemach CAM, stosowanie kilku obróbek na tym samym konturze nie jest uciążliwe, ale już podczas pracy zawodowej im mniej strategii tym lepiej. Zwłaszcza kiedy trzeba coś edytować. Mając kompleksową obróbkę w jednej operacji, edytujemy tylko jedną operację i mamy mniejsze ryzyko, niż w przypadku gdybyśmy mieli to rozbite na kilka operacji, że coś pominiemy.