Obróbka konturów cz. 3 – Poziomy frezowania – #71

alphacam poziomy frezowania

Obróbka konturu cz. 3 – Poziomy frezowania


Następna zakładka w obróbce konturu to zakładka Poziomy i Wejścia. To właśnie tutaj definiujemy górny i dolny poziom frezowania i wysokość bezpieczną.

alphacam poziomy frezowania

Skupmy się na sekcji Płaszczyzny Z. Wypełniając tak jak na powyższym rysunku otrzymamy taką ścieżkę narzędzia (w widoku od boku, na płaszczyznę XZ):

alphacam poziomy obróbcze

Wysokość Bezpieczna to wysokość, nad którą narzędzie może się swobodnie przemieszczać bez ryzyka kolizji. Wartość tej wysokości zostanie wygenerowana w programie obróbkowym jako pierwsza współrzędna w osi Z. Czyli narzędzie z punktu wymiany narzędzia ruchem określonym w sterowniku maszyny na tej wysokości ustawi się we współrzędnych XY początku ścieżki narzędzia. Może to być ruch najpierw w osiach XY, a następnie w Z lub od razu, płynnie w 3-osiach XYZ.

Na tej wysokości będą też przejazdy ruchem szybkim pomiędzy operacjami i na tą wysokość narzędzie wycofa się ruchem szybkim po zakończeniu operacji.

Odległość dojścia to wysokość, na którą narzędzie przemieści się ruchem szybkim G0 z poziomu Wysokości Bezpiecznej i od tego momentu zostanie włączony posuw roboczy G1.

Góra Materiału, to jak sama nazwa wskazuje, górny poziom materiału. Wysokość, od której będziemy frezować.

Głębokość Końcowa, to po prostu głębokość na jaką frezujemy w aktualniej operacji. Do tego poziomu w osi Z narzędzie będzie obrabiało.

Poziomy frezowania będą się pojawiały dosyć często i będę je przypominał, ale już teraz warto się z nimi zapoznać.


Pobierz i przetestuj pełną, oryginalną licencję Alphacam za darmo na 30 dni!