Obróbka konturów cz. 2 – Granica obróbki i mostki technologiczne – #12

fusion 360 tab

Fusion 360 Mostki technologiczne i granica obróbki


Szkolenie Fusion 360 CAM – Od zera do poprawnych programów NC


Kolejną sekcją w zakładce Geometry jest sekcja Stock Contours. Sekcja ta odpowiada za granicę obróbki. Pokażę o co w tym chodzi na przykładzie.

Jeżeli chcemy obrobić kontur zewnętrzny geometrii pokazanej na rysunku poniżej w kilku przejściach oddalonych co np. 5 mm (do zobrazowania tej opcji wykorzystany zostanie inny model).

fusion 360 stock contours

To otrzymamy coś takiego:

granice obróbki fusion 360

Jeżeli zaznaczymy opcję Stock Contours, możemy wskazać geometrię, która ograniczy ścieżki narzędzia. Jeżeli wskażemy teraz zewnętrzny kontur modelu całej kostki (geometra pokazana na żółto na poniższym rysunku).

fusion 360 granice

Otrzymamy coś takiego:

fusion 360 granice frezowania

Poza wskazaną granicą ścieżki narzędzia zostaną przycięte i połączone z kolejną. Pozwoli to uniknąć przejazdów w powietrzu ruchem roboczym. Co więcej, na początku zostaną obrobione obszary tam gdzie ścieżka narzędzia jest poprzycinana, a dopiero później cały kontur dookoła.

Mostki technologiczne

Kolejna sekcja w zakładce Geometry to sekcja Tabs. Mamy możliwość wstawienia automatycznych mostków technologicznych.

mostki technologiczne fusion 360

Czym jest mostek technologiczny?

Do tej pory najczęściej spotykałem się z mostkami technologicznymi (zwanymi też często tabami) w obróbce materiałów drewnopochodnych (MDF) na ploterach frezujących lub przy obróbce blach na wycinarkach (laser, plazma, water-jet). Mostek ma za zadanie przytrzymanie detalu do przygotówki. Pozostawiamy krótki i cienki kawałek materiału po to, żeby detal się nie ruszał lub nie odpadł, kiedy wycinamy go z dużo większego materiału lub kiedy mamy po prostu problem z mocowaniem (np. frezowanie cienkich blach). Następnie detal wyłamujemy lub odcinamy ręcznie.

mostek technologiczny

Na powyższym rysunku widzimy, że w pewnych fragmentach ścieżki narzędzia mamy frezowanie trochę wyżej niż na pozostałym fragmencie ścieżki narzędzia. Narzędzie w tych miejscach się podnosi zostawiając określoną wartość materiału.

przykładowe mostki technologiczne

A tak to wygląda po przeprowadzeniu symulacji bryłowej.

Kształtem i wielkością mostków możemy sterować za pomocą dostępnych parametrów.

Pierwszy z nich to Tab Shape, czyli kształt mostka technologicznego.

kształt mostka technologicznego

Do wyboru mamy dwa kształty mostków. Rectangular, czyli mostki prostokątne lub Triangular, czyli mostki trójkątne.

mostek technologiczny tab

Mostki prostokątne – Rectangular.

fusion 360 tab

Mostki trójkątne – Triangular.

Parametr Tab Width odpowiada za szerokość mostka, a parametr Tab Height odpowiada za wysokość mostka.

Za pozycję mostków odpowiada parametr Tab Positioning. Pozycję możemy określić na dwa sposoby.

fusion 360 tabs

Korzystając z opcji By distance, w parametrze Tab Distance podajemy odległość pomiędzy kolejnymi mostkami. Im mniejsza wartość tym więcej mostków.

Korzystając z opcji At points, na modelu wskazujemy miejsca, w których chcemy umieścić mostki.

tabs fusion 360

Na powyższym rysunku mostki rozmieszczone z wykorzystaniem opcji At points.

Mostki technologiczne mogą być przydatne w pewnych sytuacjach. W systemie Fusion 360 ich dodawanie jest łatwe i intuicyjne.

W kolejnym wpisie omówimy obróbkę resztek.